Håvard Fossen

Annonse


– Perfekt bredbåndskjøp

Håvard Fossen717 millioner kroner er en sum Tele1 sier seg fornøyd med, selv om de anslår kostnadene til å bygge et tilsvarende nett selv til 400-450 millioner kroner.

– Vi får mye mer enn de 1.300 kilometrene med fiber og kobberkabel som ElTele Rogaland har lagt. De har en organisasjon med 70 kompetente medarbeidere og et opparbeidet kundeforhold til bedriftsmarkedet i regionen. Men i tillegg til dette har tid vært en viktig faktor for oss. Bygging av nett tar tid, sier viseadministrerende direktør Marianne Thorsrud Haupberg i Tele 1 Europe.

Utrolig lite overlapping

Tele1 Europe-ledelsen er nesten vantro til hvor godt de to selskapene passer sammen. Når vi spør om det er noen deler av ElTele Rogaland som de ikke ønsker, er det ingenting, ikke en person de ikke tror de trenger i den nye organisasjonen.

– Det er utrolig hvor godt organisasjonen passer sammen, sier Haupberg og direktør for forretningsutvikling Torstein Wold.

Annonse
Lik strategi

– Tele1 Europe Norge og ElTele Rogaland har fulgt nesten identiske strategier og rettet oss mot mellomstore og store bedrifter. Begge organisasjonene har bygd fiber helt ut til kundene, uten hensyn til om det er inngått salg. I ettertid selger vi tjenestene, sier Haupberg.

Kjøpet av ElTele Rogaland er en del av Tele1 Europe sin strategi for å bli en ledende leverandør av bredbåndstjenester til bedriftsmarkedet i Norden.

En rekke andre aktører har samme mål, noe som lover godt for prisene på slike tjenester til bedriftsmarkedet. Haupberg la under presentasjonen av kjøpet av ElTele Rogaland sterk vekt på at tid er en viktig faktor for selskapet, og utelukker ikke at det kan bli aktuelt å kjøpe flere infrastrukturselskaper for å bygge nettet sitt rundt kysten av Norge.

Fiber rett inn

Målet til Tele 1 i Norge er å være tilstede i 25 byer og dermed nå fram til 80 prosent av alle bedrifter med mer enn 10 ansatte.

Deres strategi er å legge fiber fram til konsentrasjoner av bedrifter, for senere å tilby bredbåndstjenester og telefoni. Selskapet sitter i dag på vesentlige mengder fiberkabler, og sier selv at bare Enitel og Telenor er større på samme marked.

BaneTele har mer fiber, men er ingen konkurrent på grunn av at selskapet leverer transport-tjenester over lengre avstander.

ElTele gir Tele1 ASP

Tele1 gjør Stavanger til sitt sentrum i Norge når det gjelder utleie av programvare over nettet, såkalte ASP-tjenester (Application Service Provider).

Årsaken er enkel: Tele1 har ikke vært tilstede på dette markedet, men ElTele Rogaland har bygget opp vesentlig kompetanse på både utleie og drift av programvareløsninger over nettet.

– Tele1 i Norge har hittil satset på fast telefoni og det vil ElTele Rogaland-kundene nå få nytte av. Tele1-kundene vil dra nytte av et utvidet ISP og ASP-tilbud fra ElTele, sier Haupberg.

Tele1-selgerne skal nå på kurs for å lære å selge ASP-tjenester.

Lyse Energi er selskapet som selger til Tele1, og den nye eieren skal samarbeide med den gamle. Tele1 åpner for å selge teletjenester til Lyse Energis privatkunder. Kundene vil aldri oppleve Tele1-navnet i denne type leveranser, for Tele1 retter seg utelukkende mot bedriftsmarkedet.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse