Arnt Sommerlund

Annonse


Fire UMTS-nett er for mange

Arnt SommerlundI Norge valgte Telia å kjøpe landets andre GSM-operatør NetCom i stedet for å benytte sin lisens til å bygge landets tredje GSM-nett, baser på DCS 1800. I Sverige er det ingen som vil benytte 1800-lisensen til å bygge landets fjerde GSM-nett.

Ikke markedsgrunnlag

I Norge vil Samferdselsdepartementet trolig lyse ut Telias GSM-lisens på nytt. Teleminister Terje Moe Gustavsen har dessuten åpnet muligheten for et fjerde GSM-nett. Dette skjer i tillegg til at det nettopp er utlyst lisenser for fire landsdekkende UMTS-nett.

– Det finnes ikke markedsgrunnlag for fire GSM-nett i Norge, og langt mindre fire UMTS-nett. Myndighetene og politikerne ønsker flere nett for å øke konkurransen, men i stedet gjør man det vanskelig for operatørene å drive lønnsomt, sier Strand.

To av fire taper

I Danmark, som har fire GSM-nett, renner pengene ut av de to minste operatørene, Telia Danmark og Mobilix.

Annonse


Sistnevnte, som er tredje størst, har 350.000 kunder, har de siste årene tapt nærmere to milliarder norske kroner, ifølge Strand.

Telia Danmark sier de har 179.000 kunder, men ifølge Strand er en betydelig del av disse kontantkortkunder som allerede har gått til andre operatører.

– Det koster 2-4000 kroner å skaffe seg en mobilkunde, medregnet subsidiering av håndsett, men ikke medregnet nettinvesteringer. For hver UMTS-kunde kan de tilsvarende akvisisjonskostnadene komme opp i 15-25.000, om man regner med terminalutstyret. Det betyr dyre tjenester, sier Strand.

UMTS som teleskatt

I telekom-industrien er det nå økende bekymring for de enorme lisensavgiftene som statlige myndigheter pålegger UMTS-operatørene. Strand mener at Norge og Sverige har gjort det eneste riktige når de innkrever begrensede avgifter, i stedet for lisensauksjoner som driver kostnadene til himmels.

– I Danmark går det mot auksjon på UMTS-lisenser. På mange måter er dette en ekstra teleskatt, som myndighetene krever inn for å dekke budsjettunderskudd. Det vil nødvendigvis påføre danske mobilbrukere høyere priser på mobile tjenester, noe som vil skade utviklingen av markedet, sier Strand.

Dyrt for brukerne

– Før vi får UMTS vil vi få GPRS og Edge, som tilfredstiller mange av de behovene brukerne har for mobilt Internett, spesielt konstant forbindelse. I dag er det vanskelig å anslå hvor mye UMTS-tjenestene vil koste, men de kan fort komme opp i 2.000 kroner måneden for en rimelig bruker. Hvor mange vil være villig til å betale det, når de kan ha konstant Internettforbindelse og taletelefoni til en brøkdel av prisen, spør John Strand.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse