Annonse


Barn er redde for mobilstråling

Det er nesten 400 millioner mobilbrukere i verden og her i Skandinavia har vi det høyeste antall brukere i forhold til befolkningen. Barna vet at det kanskje er farlig med stråling fra mobiltelefoner, men er ikke helt sikre på hvordan de skal forholde seg til det.

Må tas alvorlig

– Ungdommene selv lager sine egne regler for mobilbruk, for eksempel at de ikke har lov til å snakke mer ett minutt av gangen, sier barneombud Trond Waage.

Barneombudets kontor mener at vi må ha en politisk prioritering om å opprette kompetanse og kunnskap i takt med utviklingen innen IT og telekommunikasjon.

Annonse


– Alle er opptatt av konsekvensene ved mobiltelefoni. Hvorfor tar vi det da så lite seriøst, undrer Waage.

England et godt eksempel

Det ble nylig gjennomført et større forskningsarbeid i England på effektene av stråling fra mobiltelefoner og basestasjoner, og konklusjonene man kom frem til var langt fra tilfredsstillende:

Selv om det ikke ble påvist at mobilstråling var skadelig, kunne man heller ikke avkrefte dette med sikkerhet. Derfor oppfordret rapporten til å ikke gi mobiltelefoner til barn under 16 år, samt at det val nødvendig med mer medisinsk forskning.

– Norge burde gjøre som i England. Vi har bedt regjeringen om å utpeke en uavhengig forskningsgruppe til å se på mulige helsefarer forbundet med mobiltelefoner og basestasjoner, sier Waage.

Betenkelig

I Norge har Statens Strålevern nylig gjennomført en undersøkelse på dette området, men uten å gjøre medisinske forsøk. Heller ikke her kom man fram til absolutte konklusjoner om helsefarene ved mobiltelefoni.

– Det er betenkelig å gi mobiltelefoner til barn, hvor biologien er under utvikling, når ingen kan si med sikkerhet at det er ufarlig, mener barneombudet.

Hva med bredbånd?

Waage er bekymret over at det gås inn for videre utbygging av mobilnettet, og at det deles ut lisenser for å sette opp tredjegenerasjons infrastruktur uten at regjeringen samtidig setter stråleforsking på dagsorden.

– Det er spørsmål om hvordan man kan forsvare å bygge ut UMTS-nett før man vet tilstrekkelig om helsefarene forbundet med basestasjoner, sier han.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse