Annonse


Vil eie bredbåndsmedia

Og for å øke bredbåndsinteressen trenger Telenor interaktive innholdstjenester.

Konsernsjef Tormod Hermansen i Telenor inntok en svært så pragmatisk holdning til hvordan Telenor gjennom sitt nye selskap Zonavi skal bidra til å få produsert innholdstjenester som er tilpasset bredbånd.

Interaktive media

– Vi trenger mer innhold, og flere typer innhold som passer til de interaktive mediene vi vil tilby over ADSL via telenettet, bakkebasert digital kringkastning, satellitt og mobile løsninger, sier Hermansen.

– Vi skal engasjere oss for å få opp mengde og ulike typer innhold som passer til de ulike mediene. Vår mål er å legge til rette for å skape nytt innhold. Telenor er pragmatiske i tilnærmingen til denne jobben. Vi ser for oss mange ulike samarbeidspartnere og ulike former for samarbeid.

Annonse


Han ser for seg samarbeid med de store nasjonale TV-kanalene, lokale fjernsynsprodusenter, uavhengige TV-produsenter, filmmiljøer og web-miljøer.

Kan delta på eiersiden

– Vi har ikke tenkt å kjøpe Schibsted, men dersom en innholdsleverandør kommer til oss og ber om at vi deltar på kapitalsiden i selskapet for å muliggjøre en satsing, kan jeg tenke meg at vi kan være med på 10-15 prosent eierandel i slike selskaper. Det er ikke noe poeng for oss å være eier i mediebedrifter, men det er svært lite her jeg vil utelukke. Jeg tror vi i framtiden kan finne Telenor i eierposisjoner i mediebedrifter – i mindretallsposisjoner, sier Hermansen.

Han understreker sterkt at poenget med Zonavi og satsingen på å få innholdsleverandører til å benytte Telenors distribusjonsnett av ulike bredbåndstjenester, er åpenhet. Derfor ønsker han heller ikke ett enkelt mediehus inn på eiersiden i Zonavi.

Ikke eksklusivitet

– Vi er helt åpne på samarbeidsformer, også at andre kommer inn på eiersiden i det foreløpig heleide datterselskapet Zonavi. Det vi ikke ønsker er eksklusivitet. Ingen enkeltaktør skal være foretrukket. Poenget er at plattformen baserer seg på åpne standarder slik at alle kan utvikle tjenester for vårt distribusjonsnett. Skal vi ha et kreativt sett med tjenester utviklet for bredbånd, vil det være feil å gi noen eksklusivitet på innholdssiden, sier Hermansen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse