Annonse


Sjekk studielånet på nett

Torsdag 29. juli ble det nemlig mulig for Lånekassens kunder å sjekke situasjonen på Internett. Det er mulig å se på egen søknad om lån og stipend, få kontoopplysninger, og bestille søknadspapirer og innbetalingsgiroer.

-Dette vil gi bedre service for Lånekassens kunder. Dersom Nettsvar tar unna en del av de enkle spørsmålene kundene våre har, får vi bedre tid til de som vil snakke med en saksbehandler, sier direktør Turid Hundstad i en melding fra etaten.

Tjenesten på nett svarer på de spørsmålene som ofte blir stilt på Lånekassens automatiske telefontjeneste.

Møte unge mennesker

– Lånekassen er den første offentlige etaten unge mennesker møter, og god service her vil trolig prege holdningen de får til offentlige etater generelt, hevder Hundstad.

Annonse


Lånekassens kunder er unge og har bedre utdannelse enn gjennomsnittet. Det betyr også at de tilhører den gruppen som bruker Internett mest.

– Vi vil utvikle nye tjenester i den takt vi har mulighet til. Utvikling av nett-tjenester koster mye penger, og forutsetter også en modernisering av de datasystemene vi allerede har. At sikkerheten blir godt ivaretatt, er også svært viktig for oss, sier Hundstad.

Sjekk ut tjenesten på www.lanekassen.no.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse