MS Project Einstein

Annonse


MS Project 2000 på norsk

MS Project EinsteinDen norske versjonen av Microsoft Project 2000 har endelig dukket opp, et halvt år etter at det først forelå på engelsk. Project 2000 er nå utvidet med Project Central som fullt ut viser hva Internett kan bidra med i moderne prosjektstyring.

Framdriftsplan på en nettside

Prosjektstyring har fra gammelt av hatt problemer med å formidle framdriftsplaner og kontinuerlig holde dem ajour. Med Microsoft Project 2000 kan planene lastes ned til Project Central som lagrer informasjonen i Microsoft SQL Server eller en Oracle-database, og viser informasjonen på en nettside som likner på “Outlook Today”.

Slik kan alle medarbeidere få informasjon, og oppdatere timelister og fullføringsprosent, uten å ha Project 2000 installert på sin egen maskin.

Prosjektsentralen er møtepunkt

Via nettsiden og Project Central kan medarbeiderne også delegere aktiviteter, og sende meldinger til prosjektlederen om problemer som oppstår underveis.

Annonse


Prosjektlederen kan etterlyse statusrapporter som automatisk blir konsolidert i en samlerapport, uten klipping og klistring!
Microsoft Project 2000 har et stort potensial for å forbedre prosjektstyring.

Røde trafikklys

Project 2000 bruker grafiske indikatorer til å forenkle oversikten: Hvis en aktivitet ikke er ferdig innen fristen, vises en lysende pil i Gantt-diagrammet.

Prosjektlederne kan skrive og redigere formler som i Excel og Access, og tilordne verdiene grønne, gule eller røde trafikklys som skifter farge avhengig av om aktiviteten er løst innen fristen, eller med varierende grad av »overtid».

Ferdige maler

Project 2000 følges av noen ferdige maler for boligbygging, programvareutvikling og bedriftsetablering. Nettstedet for Microsoft Project 2000 tilbyr foreløpig ingen ferdige maler for nedlasting.

Når du har modellert et prosjekt som du ønsker å bruke senere, kan du lagre det som en mal. Den prosjektspesifikke informasjonen kan fjernes, før malen lagres.

Forenklet oversikt

Gruppering av aktiviteter og ressurser er forenklet. Aktivitetene arrangeres i en oversiktlig dialogboks, der du både kan se hvor lang tid arbeidsoppgavene er forventet å ta, og hvor langt prosjektet, delprosjektene eller prosjektdeltakerne er kommet.

Project 2000 kan beregne den seneste sluttdatoen på tvers av alle delprosjekter.

Ren og skjær gjetning

På aktivitetsnivå er det mange små forbedringer: Alle aktiviteter kan tildeles prioritet fra 1 til 1000. Når du skriver et spørsmålstegn etter aktivitetens varighet, skjønner Project 2000 at det er en gjetning. PERT-diagrammer, eller Nettverksdiagrammer som det nå heter, er kraftig forbedret.

Integreres med Outlook

Project 2000 har fått en ny Aktivitetskalender, som er nyttig når det planlegges arbeid utenom vanlig arbeidstid.

Prosjektstyringsverktøyet kan også integreres med Microsoft Outlook: Via Microsoft Outlook kan Project Central registrere helligdager og ferier, og Outlook kan overføre oppgavelister til Project.

Meget god hjelpefunksjon

Project 2000 bruker en nytt filformat som kan lese og skrive data til Project 98, men ikke konvertere MPX-filer som mange andre applikasjoner bruker til å overføre data til Project.

Prosjektstyrings-terminiologi er fortsatt gresk for mange.
Microsoft skal derfor ha ros for at de har forbedret hjelpefunksjonen i Project 2000 med forklaring av alle begrepene. At programmet nå foreligger på norsk, er også til stor hjelp.

Project 2000 på norsk koster 6000 kr med moms, mens oppgraderingen koster 2000 kr.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse