nettreklame

Annonse


Du kan styre nettreklamen

nettreklame– Noe av det mest sentrale for oss er å få frem at vi er på forbrukernes side, sier utviklingsleder Kjell Olav Skogen i WinWin.

Selskapet er nå inne i en introduksjonsfase overfor media og forbrukere. Hittil har selskapet testet teknologien på nettsiden Barnimagen.com, og på enkelte bortgjemte nettsider i VG.

Testet ut

– Heter det ikke at; du bare får en mulighet til å gjøre et godt førsteinntrykk, spør Jan Erik Sørgaard.

– Hittil har vi testet programmet, men nå er vi i ferd med å introdusere det i Norge, Italia, Sør-Afrika og i USA. I Sverige prøver Aftonbladet programmet. Tyskland kan bli aktuelt til høsten.

Annonse


På jakt etter rett mottaker

Mengden av reklame på Internettet øker. Ford melder at førti prosent av det som brukes på reklame i magasiner, heretter skal brukes på nett. Hver norsk husstand skal motta om lag 35 kilo uadressert reklame i året.

Kampen om å få reklamen fram til riktig målgruppe vil trolig øke etter hvert som mulighetene for å kanalisere meldingene blir bedre.

Liker ikke å bli overvåket

Men en god del virkemidler vekker motstand. Både etisk og juridisk. Både EU og Norge setter sterke begrensninger når det gjelder hvilke opplysninger som kan registreres.

Andre marked er ikke like restriktive. I USA skal ett av de store mediebyråene ha hatt folk ute på shoppingsentrenes parkeringsplasser. Var det et barnesete i bilen, så ble bilnummeret registrert. Derfra var det en enkel sak å finne ut hvem som eide bilen, og om vedkommende var kunde i AOL, som er USAs største Internettleverandør. Var vedkommende det, så ville det dukke opp målrettet reklame mot småbarnsforeldre neste gang vedkommende var ute på nett.

Beholder egne opplysninger

Forbrukere er stort sett skeptiske til å oppgi personlige opplysninger på Internett. WinWins ber i første omgang om navn, alder, inntekt, statsborgerskap og språk. Men i basen ligger en rekke andre spørsmål, totalt nærmere fem tusen. De hjelper til med å få gitt et bilde av interesser og preferanser.

Spørsmålene blir stilt etter hvert som brukeren surfer inn på forskjellige typer sider, blant annet: helse, bil, utdannelse, reisemål. Opplysningene blir samlet på en server i USA. Til sammen kan opplysningen brukes til å skreddersy reklame for grupper. Begrensingen er satt til ti brukere. Under det nivået kan det bli for lett å identifisere surfere.

Bedre betalt for hvert klikk

Til gjengjeld for at reklamen kan målstyres, så forlanger selskapet bedre betalt for hvert klikk.

Femti prosent av beløpet går til nettmedieet, tjue prosent til forbrukeren, ti prosent går til de andre media som har hjulpet til med å skaffe riktig profil på brukeren, og WinWin vil ha ti prosent.

I USA skal det være om lag femti selskap med lignende forretningsideer. Men disse baserer seg ofte på at kundene må laste ned egne program.

Sjekker mot tidligere besøk

– Når du er inne på en norsk eller utenlandsk basert nettsted som er tilknyttet vårt bonussystem, vil din datamaskin fortelle dette til serveren som viser fram denne siten. Din maskin og serveren utveksler opplysninger som gjør at din maskin mottar den reklame du har åpnet for, og viser da fram en eller flere »reklamebannere» i din kategori. Serven registrerer bonusen når du klikker på reklamen, og sender denne elektronisk til WinWin. Når du er ute av nettstedet er det ingen spor igjen etter deg, foruten en kode du ikke kan identifiseres på.

I stedet for kakelotteri

– Bonusen kan tas ut som betaling, eller den kan gis til veldedige formål. Jeg har vært med på nok kakelotteri og loppemarked til inntekt for Idrettslag, forteller Jan Erik Sørgaard, som ser verving av medlemmer til WinWin som en alternativ inntektskilde for blant annet idrettslag og korps.

– Nettbrukere er skeptiske til å gi fra seg personlige opplysninger på nett. Hvorfor vil de gi disse opplysningene til dere?

Lojalitet mot kunden

– Det er en utfordring, svarer Skogen. En ting er at vi forplikter oss til å følge lover og beskytte alle opplysninger som kommer inn mot annen bruk enn avtalt. Ett annet spørsmål er om vi klarer å få fram dette budskapet på de få sekundene som kunden bruker til å avgjøre spørsmålet. Vi har hatt markedsundersøkelser i USA. Etter at vi hadde presentert vårt opplegg, så var 23 av 24 interessert i å registre seg.

– Om det holder?

– Vi håper det, og har lagt an til en rolig start, sier Sørgaard. – Om ikke annet så kan vi vel også lodde ut en Volkswagen Beetle på vår side.

For kommer ikke kundene, så kommer ikke avtalene med bedriftene.

WinWin velger å fange surfernes oppmerksomhet ved å fortelle at de kan få betalt for å se på annonser.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse