Hermansen, T (måper)

Annonse


Bredbånd billigere i byer

Hermansen, T (måper)Dette like-pris-prinsippet har hatt forankring langt inn på Stortinget.

Det var under en pressekonferanse i dag torsdag 29. juni 2000 at telenorsjefen Tormod Hermansen kom med en uttalelse som betyr at strategien om å tilby de samme prisene på tjenestene sine til forbrukermarkedet legges på hylla.

– Vi må se hvordan markedet utvikler seg på bredbåndstjenester i framtida. Jeg er rimelig overbevist om at differensieringen av prisene for bredbåndsaksess vil være betydelig mindre enn det vi ser i andre bransjer, som for eksempel frukt og grønt. Vi vil ikke se de helt store prisdifferensieringene, men noe blir det, sa Hermansen under presentasjonen av Telenors bredbåndssatsing.

Ingen konkurranse i distriktene

Årsaken til at denne problemstillingen kommer opp, er at Telenor har et kobbel av konkurrenter på vei inn i bredbåndsmarkedet. Utfors, Bredbåndsfabrikken, UPC, Tele2, Enitel og flere andre vil de første årene være nesten utelukkende konsentrert om å tilby sine tjenester til privatmarkedet i de store byene.

Annonse


Skal Telenor være med i kampen om disse bredbåndskundene, er de nødt til å svare på prisutfordringene fra de nye konkurrentene. Dette gjør at markedet helt vil bestemme prisene i de store byene, mens Telenor står nesten uten konkurranse i utallige småbyer, tettsteder og i grisgrendte strøk.

Og der det ikke er konkurranse er det ut fra markedsmessige vurderinger mulig å ta høyere pris.

Ingen klare priser

Telecom Revy og ITavisen.no har gjentatte ganger det siste halvåret ut fra dette resonnementet spurt Telenor om de ville holde på sin lik-pris-strategi. I begynnelsen var svaret et klart JA. Seinere har selskapet unnlatt å svare direkte, under henvisning til at de ikke vil svare på hva eksempelvis ADSL-tilknytning til Internett vil komme til å koste på privatmarkedet.

Noen konkrete priseksempler finnes fortsatt ikke, og man trenger ikke være spåmann for å gjette at det vil avhenge helt av hvor langt konkurrentene er kommet med sine tilbud når

Telenor endelig en gang utpå høsten (?) greier å rulle ut ADSL til privatmarkedet. Om planene holder da. Det som Hermansen åpner for er at prisen vil avhenge av hvor i landet du bor, og det er nye toner fra Telenor.

Lett å bygge ut i Norge

Sjefen for Telenor Telecom Solutions, Jan Edvard Thygesen, pekte på GSM-utbyggingen for å vise at det slett ikke er sikkert at bredbåndskonkurransen vil begrense seg til byene.

Mange hevdet at GSM-nettene bare ville være et byfenomen, at de to konkurrentene Telenor Mobil og NetCom ville konsentrere innsatsen her. Det motsatte skjedde. Geografisk dekning ble et svært viktig konkurransefortrinn for operatørene.

– Noe av årsaken til at spådommene slo feil, er forestillingen om at Norge er et så vanskelig land å bygge ut infrastruktur i. Det er egentlig ikke riktig. Folk bor stort sett i klynger. Derfor når vi stort sett hele landet med våre telefoni- og seinere bredbåndstilbud, sier Thygesen, og legger til at det faktisk er verst å bygge ut i deler av Østlandet, der enkelthusstander befinner seg langt inne i skoger.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse