Annonse


Stor fallhøyde for telekom-aksjer

Mobilgiganten Vodafone AirTouch er Europas mest verdifulle selskap, med en børsverdi på 282 milliarder euro (2.317 milliarder kroner), tett fulgt av finske Nokia (2.230 milliarder kroner), viser en fersk oversikt i Wall Street Journal Europe.

Det britiske oljeselskapet BP Amoco trenger seg inn på tredjeplass, men deretter følger Deutsche Telekom (1.550 milliarder kroner), France Telecom (1.271 milliarder) og svenske Ericsson (1.246 milliarder). Mannesmann innehar før salget av sin mobilvirksomhet til Vodafone en 8. plass, mens British Telecom er på 12. plass.

Børsverdien er regnet ut med basis i kursene 15. mai i år, og siden den gang har telekom-aksjene generelt falt ca. 10 prosent i Europa. Norsk Hydro er eneste norske selskap blant de 200 mest verdifulle i Europa, på 147. plass og med en børsverdi på 92 milliarder kroner. Statseide Telenor er ikke med, men ville med en antatt børsverdi på 180 milliarder kroner havne på rundt 80. plass.

Bak i salgskøen

Mens børsverdi avspeiler forventet fremtidig inntjening er omsetningstallene for 1999 høyst reelle. Europalisten toppes suverent av bilkonsernet DaimlerChrysler og domineres av oljeselskaper, banker, forsikring og bilprodusenter. Første teleselskap, Deutsche Telekom, kommer på 33. plass, med en omsetning på 290 milliarder kroner, mot DaimlerChryslers 1.230 milliarder.

Annonse


Børsyndlingen Vodafone finner man helt nede på 270. plass, med en omsetning på drøye 41 milliarder kroner i fjor. Vodafones børsverdi er i ekstrem grad basert på de forventninger til fremtidige inntekter som alle oppkjøpene i den senere tid, og spesielt kjøpet av Mannesmann, skal generere. Nokias omsetning på 164 milliarder kroner i fjor holder ikke til mer enn en 71. plass, 25 milliarder bak telekom-produsenten Alcatel og betydelig bak rivalen Ericsson, som er på 53. plass med 205 milliarder kroner i omsetning.

Ikke spesielt lønnsomme

Ser man på inntjening målt i prosent av egenkapital hevder Nokia seg utmerket med 35,3, som er i tetsjiktet og minst dobbelt så bra som Ericsson. Av de rene teleoperatørene er Deutsche Telekom nær bunnen, med 3,7 prosent. France Telecom (16,3%) , Telecom Italia (10,2) og British Telecom (20) kommer atskillig bedre ut, men er langt fra de mest lønnsomme i dag.

Tall på lønnsomhet i slike oversikter må tas med flere klyper salt fordi inntjeningen gjenspeiler forskjellig investeringstakt, men det synes likevel klart at telekom-selskapene ikke er blant de mest lønnsomme i dag. Børsverdien hviler dermed på en bastant tro på at det vil de bli.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse