Annonse


KPNQwest i ADSL-forhandlinger

KPNQwest har inngått en avtale med Nokia om å benytte deres ADSL-utstyr i hele Europa. Nokia er forøvrig også en kunde av KPNQwest, med et ATM-nett mellom de ulike stedene den finske giganten er etablert rundt om i Europa.

– Vi regner med å benytte ADSL til små og mellomstore bedrifter, og forventer å nå 90-95 prosent av bedriftsmarkedet med denne teknologien. En interessant anvendelse av ADSL er å kunne tilby redundante løsninger – reserveløsninger – langt billigere enn med andre teknologivalg, sier adm. direktør Per Brose i KPNQwest.

Han tar imidlertid forbehold om den prisstrukturen som til slutt blir resultatet når samtalene med Telenor er ferdig.

50 mb på kobber

Men for KPNQwest, som er rettet inn mot bedriftsmarkedet, er også andre DSL-teknologier aktuelle. Avhengig av kobberparenes beskaffenhet og avstander kan det teknologisk sett være mulig å tilby hastigheter opp mot 50 megabit/s over kobbertråder.

Annonse


KPNQwest har også benyttet trådløse samband i bykjerner, men innrømmer at det ikke er uproblematisk. Antennene kan snu seg under stormer og få forstyrret datastrømmene ved endringer i bygninger som ligger mellom to punkter.

– De trådløse forbindelsene har løst et par viktig problemer for oss: å levere hurtig etter at bestilling er kommet inn, og billigere. I tillegg er det faktisk mange som krever trådløs aksess, forteller Brose, som likevel vurderer DSL som alternativ til trådløs aksess.

Mens KPNQwest forfekter at det er viktig å eie sitt eget råsterke nett som nå bygges i form av sju ringer i Europa, løser de den siste biten ut til kundene via samarbeidspartnere i Norge.

Brose innrømmer for så vidt at det er litt motstridende argumentasjon, men slår fast at det er tilbudet til kundene som til syvende og sist er det viktigste. I dag har KPNQwest nettopp inngått samarbeid med BaneTele, en aktør Brose skryter uhemmet av. I tillegg sørger ElTele, Enitel – og selvsagt Telenor for den siste strekningen ut til kundene.

Egen Oslo-ring?

– Vi er for tiden i en vurderingsfase om vi skal bygge en egen ring i Oslo i tillegg til den backbone-ringen som kommer mellom Oslo, Stockholm og København, sier Brose.

Når KPNQwest nå graver seg rundt i Europa, legger de ned to rør. I første omgang bruker de bare det ene, der de i dag legger inn 120 par fiber, noe som gir 96 terrabit/s i overføringskapasitet.
– Vi har kapasitet nok, slår Per Brose og Ronny Bråthen fast.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse