Annonse


Elsker båndbreddespisere

Formus har fått en av de to landsdekkende lisensene for trådløs bredbåndskommunikasjon i 26 GHz-båndet, men skal også benytte ADSL og andre teknologier for å skaffe kundene hurtig tilgang til Internett.

– Vi retter oss i første omgang mot bedriftsmarkedet med ISP og ASP fokus, men kommer også til å tilby våre tjenester til privatmarkedet. Noe av årsaken til at vi også vil jobbe mot privatmarkedet, er at det er der noen av de mest båndbreddekrevende anvendelsene først vil bli tatt i bruk, sier Rune Skow i Formus Communications Norway AS.

Gjensidig påvirkning

Han regner med at videobaserte tjenester som bildetelefoni, spill og underholdning vil være det som driver etterspørselen etter bredbånds Internett-tilknytning på privatmarkedet.

– Det vil være en gjensidig påvirkning mellom det man er vant til hjemme og på jobben. På jobb er du vant til sikre gode forbindelser, noe du også vil ønske hjemme, men da til helt andre anvendelser. Den andre veien vil folk ønske å få på jobben bildetelefoni og andre båndbreddekrevende tjenester de benytter hjemme.
Derfor er det viktig for Formus å være tilstede på begge markedene, sier Skow, som er utleid av konsulentselskapet HiQ for å bidra til oppstarten av Formus.

Annonse


Klar i år

Formus regner med å tilby bredbåndtjenester i løpet av året til de ulike regionene, etter hvert som de bygger ut nettet sitt. Selskapet er for tiden i forhandlinger med utstyrsleverandører på en rekke ulike områder, og regner med å ha avtaler på plass i løpet av kort tid.

– Konsesjonen vår krever at vi skal ha bygd ut i fem byer og fire større tettsteder innen ett år, men på grunn av blant annet at det er klaget på saksbehandlingen, er det usikkert hvilken dato dette er. Uansett regner vi med å være på lufta med tilbud til kundene i god tid før fristen. Det handler om å være først på markedet, derfor vil vi selvsagt forsere utbyggingen så mye som mulig, sier Skow.

Klar for utbygging

Han forteller at mange av de delene av prosessen som tar tid og påvirker planen for utrulling, har vært i arbeid lenge før de fikk konsesjon.

– I løpet av sommeren har vi alle avtaler på plass. Det er ingenting som truer vår framdrift, sier Skow fornøyd.

Formus vil først tilby trådløs bredbåndaksess til bedriftsmarkedet, og etter hvert også lavere hastigheter via ADSL og andre teknologier. Tilbudet vil være både fast båndbredde og kombinasjoner av fast og variabel. I likhet med eksempelvis KPNQwest, har Formus stor tro på å tilby en garantert båndbredde på eksempelvis 1 megabit/s, men tillate høyere kapasitetsutnyttelse ut over dette.

Dette tilbudet ønsker Formus å benytte til å konkurrere mot leide linjer, og hevder at det blir mye billigere for bedriftene. Av tjenester er det tradisjonelle internettleverandør-tjenester som tilbys, i tillegg til at Formus også tilbyr å ta over hele infrastrukturen til en bedrift, slik at de overvåker og drifter bedriftenes nettverk.

Formus er i ferd med å bygge opp organisasjonen i Norge og er nå i ferd med å ansette nøkkelmedarbeiderne de trenger for å bygge et landsdekkende trådløst nettverk. Utbyggingen vil starte i de store byene, men vil pågå i mange år. Totalt regner selskapet med å engasjere 300 personer.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse