Annonse


Avlyser NetCom-oppvask

(Artikkelen er oppdatert kl.08.00, 20.06.00)

Orkla, som er en av minoritetseierne i NetCom ASA, ble forbannet på styret, fordi de mente at de ikke hadde gjort en god nok jobb i å få aksjeprisen over Tele Danmarks tilbud på 310 kroner.

Men så fikk man solgt til Telia i stedet for 470 kroner, og da er sinnene tydeligvis stilnet i Orkla.

Avlysningsbrev

I forbindelse med ekstraordinær generalforsamling tillyst 30.juni 2000, etter anmodning fra Orkla ASA, har NetCom i dag mottatt følgende brev fra Orkla ASA:

Annonse


«Vi viser til vårt brev av 9. Juni 2000 v/Tom Vidar Rygh der vi begjærte ekstraordinær generalforsamling i NetCom ASA.

Med bakgrunn i at Orkla den 23. juni solgte alle sine aksjer i NetCom ASA til Telia AB, og Telia har varslet at de vil fremsette kjøpstilbud til alle aksjonærene til samme pris, anmoder vi om at styret avlyser den berammede ekstraordinære generalforsamling den 30. Juni 2000.»

Svaret fra NetCom kom torsdag:
Som følge av Orkla ASAs aksept av Telia ABs tilbud om kjøp av dets aksjer i NetCom ASA, har Orkla ASA trukket tilbake sin begjæring om å avholde ekstraordinær generalforsamling i selskapet. På denne bakgrunn har styret i NetCom ASA besluttet å avlyse den innkalte ekstraordinære generalforsamlingen i selskapet, fredag 30.juni 2000, kl.10:00.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse