Til leie (skilt)

Annonse


SOL inn på leiemarkedet

Til leie (skilt)Tjenesten til Rentuz.com fungerer som en søketjeneste for utleie og leasing, og skal gi en fullstendig oversikt over all utleievirksomhet som man finner på nett.

I forbindelse med børsnoteringen av selskapet, uttalte SOL-sjef Kristin Skogen Lund, at portalen nå skulle satse på flere tjenester til sine kunder.

Søketjeneste for utleie

I dag har Rentuz.com kontorer i Sverige og Norge, men planlegger også å ekspandere til en andre europeiske land og USA. Innen utgangen av år 2000 er planen å være etablert i alle de skandinaviske landene.

Integreres i SOL-portaler

I henhold til avtalen med SOL, skal tjenesten bli integrert i SOLs internettportal over en periode på 24 måneder. I bytte for dette får altså SOL en eierandel på 28 prosent i selskapet.

Annonse


– Rentuz.com er et bra konsept med et interessant innhold som lett kan bli integrert med våre øvrige handelstjenester. Våre brukere vil da ha muligheten til å leie og kjøpe produkter innen samme kontekst, sier Kristin Skogen Lund i en melding fra Sol.

Leiemarked i vekst

– Leiemarkedet er et marked med sterk vekst, og ser man på utviklingen i andre europeiske land og USA, er leie og leasing betraktelig mer vanlig enn i Skandinavia, sier Thor Rieber-Mohn, administrerende direktør i Rentuz.com.

Rentuz har sitt opphav i inkubatormiljøet rundt Made4net.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse