Annonse


Pris for lynrask data

Forskningsprisen er på 250.000 kroner. Den ble i dag, 22. juni, overrekt i Sandefjord – på elektronikk- og databransjens årlige samling, Studiemøtet. Prisvinneren arbeider ved Chalmers tekniska högskola i Gøteborg.

Båndbredde-forskning

De senere års utvikling innen Internett, data, tele og TV-distribusjon har ført til økt etterspørsel etter båndbredde i overføringsnettene. Dette gjenspeiles i den offentlige debatt vi har hatt om utbygging av et bredbåndsnett i Norge.

Et slikt nett vil kunne realiseres ved hjelp av mange typer teknologier og nett, avhengig av markedsgrunnlag, topografi, eksisterende løsninger og teknologiutviklingen.

»Banebrytende»

– Professor Peter Andrekson har i løpet av imponerende kort tid rukket å gjøre banebrytende arbeider på flere områder innen et felt som nå er i sterk vekst, og som kan bli avgjørende for etablering av nødvendig kapasitet i kommunikasjonsnettene. Vi har over noen år nå sett veksten innen Internett, der etterspørselen etter kapasitet øker i takt med at brukerne blir mer vant til de nye tjenestene», sier juryformann og visekonsernsjef i Telenor, Ole Petter Håkonsen.

Annonse


Sammensmelting

– Videre ser vi en trend som går mot sammensmelting av innhold i tradisjonell kringkasting og data- og kommunikasjonstjenester. Dette vil trolig drive frem behov for overføring av video og store datafiler i en helt annen grad enn tidligere. Vi mener dette vil kunne få store konsekvenser både for arbeids- og privatliv om noen år, på linje med det bilismen førte til i forrige århundre, fortsetter Håkonsen i pressemeldingen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse