Annonse


Telenor: – Vi kan vente på børs

– Telenor ønsker ikke å bli børsnotert til en lavere verdi enn vi mener selskapet fortjener. Dersom departementet, de rådgivende investeringsbankene og Telenor-styret kommer til at det planlagte tidspunktet ikke er gunstig, er vi innstilt på en utsettelse. Vi ønsker jo å bli tilført så mye kapital som mulig, sier Telenors pressetalsmann Dag Melgaard.

I mellomtiden fortsetter forberedelsene til en børsnotering i september-oktober. Telenor, rådgiverne og departementet vil følge børsutviklingen nøye før beslutningen tas om tidspunkt for børsnotering.

Krangel om tak

Brevet til Telenor fra samferdselsminister Terje Moe Gustavsen til Telenor ble sendt før Samferdselskomiteen ga sin innstilling om børsnotering av Telenor, men etter at stortingsproposisjonen ble levert. Departementet gikk i samme brev inn for å oppheve taket for Telenors andel av kapitaltilførselen fra børsnoteringen, bare en drøy uke etter at departementet i sin stortingsproposisjon gikk inn for å sette et tak på maksimalt 25 milliarder til Telenor.

Lobby

Melgaard bekrefter at Telenor-styret og det han kaller »andre» aktivt fikk inn for å få departementet til å endre sitt forslag om tak på Telenors kapitaltilførsel. I telebransjen er dette betegnet som »tidenes lobbybragd». Samferdselskomiteen lot seg også overbevise av Telenors argumentasjon.

Annonse


Telenor følger også nøye Telias erfaring med sin børsnotering, som foreløpig ikke gir grunnlag for jubel. Telia-aksjen ble onsdag omsatt for 86 kroner, som er 20-25 prosent under det både næringsminister Bjørn Rosengren og flere analytikere hadde spådd like før introduksjonen

Både Telia og Telenor kan likevel trøste seg med at dersom fusjonen hadde gått i orden før jul og Telaris hadde blitt børsnotert i første kvartal, slik planen var, ville selskapet i dag vært minst 40 prosent under sin introduksjonsverdi, dersom den generelle utviklingen i telekom-aksjene fra mars til idag legges til grunn.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse