Hesjedal, Oddvar, spadest

Annonse


Snakk med huset ditt

Hesjedal, Oddvar, spadestFørste spadestikk på prosjektet ble tatt onsdag 21. juni.

Telenor FoUs direktør Oddvar Hesjedal smilte som en sol da han endelig fikk lov til å komme seg ut av kontoret og jobbe med noe mer fysisk konkret enn luftig teleteknologi.

Under det lave skydekket på Snarøya gikk han til verket med entusiasme. Han nøyde seg for så vidt ikke med det første spadestikket, men stakk spaden ned et par ganger til, og lot den tørre sanda under torvlaget gli sakte av spaden til ære for fotografene.

Telenor FoU har utviklet teknikker for syntetisk tale og bruk av tale som kommunikasjon mellom menneske og maskiner. Denne teknologien er en av mange Telenor FoU-prosjekter som skal testes ut i »hverdagen» i framtidshuset, like etter at man har kjørt inn veien til den gamle militære terminalen på Fornebu.

Annonse


– Vi har utviklet mye teknologi ved Telenor FoU på Kjeller som vi nå skal teste ut. Talesystemer er ett av dem, ett annet er det elektroniske kjøkkenet vi har på Kjeller. Det skal flyttes ned hit, sier Forsknings- og utviklingsdirektør Oddvar Hesjedal i Telenor Forskning og Utvikling.

Testsite for teknologi

– Noe av poenget med dette huset, er at det er mulig å innrede på mange forskjellige måter. Vi skal teste teknologi i mange ulike sammenhenger. En periode innreder vi det til å passe til en barnefamilie, en annen gang kanskje for å se på hvordan vi kan få teknologien til å gjøre livet bedre for eldre mennesker. Vi skal belyse teknologi i praksis i livets ulike faser, sier Hesjedal.

Husets arkitektur er langt fra blendende, men det er heller ikke poenget, forteller en av arkitektene, fra Div.A. Det er et laboratoium, først og fremst. Fleksibiliteten er det viktigste, slik at ulike former for innredning kan testes ut sammen med teknologi.

Samarbeid med utstyrsleverandører

Telenor ønsker å ha en arena for å forske på og synliggjøre forskjellige scenarier i boligsammenheng. For selv om arbeidslivets utnyttelse av teknologi er temmelig avklart, er det mer usikkert hva teknologien har å by på i hjemmet.

– Vi har samtaler med mange ulike utstyrsleverandører, enten det er kjøleskap eller stereoanlegg de leverer. De er svært interessert i å plassere sitt utstyr inn i boligen her på Fornebu, sier Hesjedal.

Han har også diskusjoner med BT om utveksling av teknologier og tester i deres tilsvarende forsøksbygg, men ingenting er avklart foreløpig.

Ser på helheten

– Dette illustrerer noe av poenget med prosjektet. Både vi selv og andre har utviklet mye interessant teknologi i ulike prosjekter. Nå får vi en arena der vi kan sette disse i sammenheng og se på helheten, sier Hesjedal.

Huset på Fornebu skal ikke være fast bebodd, men det kommer til å bo folk der i perioder i forbindelse med ulike prosjekter i de fem årene levetiden til dette prosjektet har.***bildetekst: Forskningsdirektør Oddvar Hesjedal tok det første spadestikket for fremtidshuset på Fornebu.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse