Annonse


Microsoft rett til Høyesterett

Avgjørelsen er overraskende, når dommeren i saken som det amerikanske justisdepartementet – sammen med en rekke delstater – har reist mot Microsoft, beslutter å sende saken direkte til Høyesterett.

Dette har Penfield Jackson muligheter til på grunn av lovverk, som gjør det mulig å hoppe bukk over en instans i rettsapparatet.

Nesten like overraskende er det at han utsetter de tiltakene som skulle settes i verk mot selskapet etter 5. september, melder Financial Times.

Saken var ventet å gå for en appelldomstol, før den eventuelt ble sendt videre til Høyesterett. Men den er ikke sikret å komme opp. Dersom fem av høyestettsdommerne stemmer for det, så vil saken gå tilbake til appelldomstolen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse