bredb-konv

Annonse


Bredbåndsmangel sinker ehandel

bredb-konvMen mangel på bredbånd og standarder for elektronisk betaling forsinker nye ehandelsløsninger.

Det er Bjarte Lyssand, avdelingsleder i fagavdelingen i Vesta Liv AS som sier dette til Telecom Revy.

Tidlig i fjor høst opprettet Vesta Liv AS en elektronisk kundedialog beregnet for bedriftskunder på kollektive pensjonsordninger. Etter et halvt års drift, våger ledelsen i forsikringsselskapet å karakterisere tilbudet som en suksess.

Tredjedelen av selskapets vel 1.200 kunder benytter i dag tilbudet. Daglig er det 20 – 30 kunder som oppsøker dialogsidene på nettet, ifølge Lyssand.

Annonse


Forsikringsselskapets ehandelstilbud har til nå kun vært et tilbud til bedriftskunder. Til høsten vil også enkeltkunder få tilbud om å benytte den elektroniske kundedialogen, ifølge Lyssand.

Stoppes av teknologien

– Vi i Vesta Liv skulle ønske at langt flere arbeidsoperasjoner kunne overføres til den elektroniske kundedialogen på internett. Teknologien tillater det bare ikke, hevder Lyssand.

Forsikringsselskapets rutiner innebærer at samtlige kunder en gang i året innrapporterer status for samtlige av sine ansatte. Rapporten er så omfattende at den i dag ikke kan overføres via Internett og vanlig ISDN. Overføringen ville ha tatt altfor lang tid. I påvente av av at det store flertallet av bedriftskundene skal få internettilgang med høyhastighetskapasitet må derfor oppgaven utføres på gamlemåten.

Striden omkring utformingen av SET-standarden er et annet hinder for forsikringsselskapets ehandelsplaner. Før det eksisterer sikre rutiner for betalingsoverføring på nett, kan vi ikke tillate at kundene utfører elektroniske betalingstransaksjoner, sier Lyssand.

– Sikkerhet er høyt prioritert. Det er derfor begrenset hvilken informasjon vi kan hente inn via Internett, føyer han til.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse