Hermansen (glad)

Annonse


Kostbart med småaksjonærer

Hermansen (glad)Utgiftene er gjerne godt over 100 kroner i året per aksjonær.

Norske politikere har gitt klart uttrykk for at de ønsker at Telenor skal bli en folkeaksje.

Dyrt med porto og trykking av rapporter

Men det er kostbart å være folkeaksje i Norge. Storebrand og Hydro er blant de selskapene med flest aksjonærer her til lands. Der regner man med at kostnadene per aksjonær ligger på mellom 100-200 kroner. Brorparten av kostnadene er porto til utsendelse av årsberetninger og kvartalsrapporter, og trykking av disse.

– Vi vet ennå ikke kostnaden men vi vet at vi er lovmessig pålagt å sende ut årsberetningen, sier pressetalsmann Dag Melgaard i Telenor, til Aftenposten.

Annonse


Billigere i Sverige

Telia har fått en million aksjonærer men de møter ikke det samme kostnadsproblem. For svenske selskaper er det billigere å informere sine aksjonærer enn det er i Norge.

I Sverige holder det at selskapet i innkallingen til generalforsamlingen opplyser at rapportene er tilgjengelige. I Telia vil man også satse tungt på å informere over Internett.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse