Alcatel Club & One Touch

Annonse


GSM-telefonen som internapparat

Alcatel Club & One TouchHelt siden GSM-nettene ble utbygd har det vært snakk om å benytte GSM-mobiltelefonene i lokale nett.

Måten det virker på er at det settes opp et knippe basestasjoner i tilknytning til telefonsentralen. Når den ansatte er innafor dekningsområdet til disse basestasjonene, fungerer mobilen som en vanlig interntelefon. Utenfor bedriftens dekningsområde blir den en ordinær mobiltelefon.

EN operatør

På grunn av at mobiloperatørene eier frekvensene er det ikke mulig for en telefonsentral-leverandør å sette opp slike systemer uten et tett samarbeid.

Dette samarbeidet har nå Alcatel og NetCom etablert, og det er ikke vanskelig å se hvorfor.

Annonse


NetCom har i liten grad hatt suksess på bedriftsmarkedet. Dersom Alcatel får innpass for dette systemet i store organisasjoner, vil det kunne føre til at hele organisasjoner går over til én operatør: NetCom.

Frykter tap

Det er en rekke tekniske årsaker til at GSM-operatørene har vært lunkne til å gå inn på denne typen løsninger, men frykt for inntektsbortfall er likevel den mest sannsynlige årsaken.

For når alle samtaler fra mobiltelefon inne i en bedrift går via sentralen og ut i verden, forsvinner tellerskritt. Det regnes nemlig som en forutsetning at når mobiltelefonen skal fungere som et vanlig internt bordapparat, må kostnadene ved å »løfte av røret» være den samme som før: gratis for internsamtaler, vanlige tellerskritt for andre samtaler.

Mobiloperatørene har på trappene mobile centrex-løsninger. I korte trekk er dette å sette opp avtaler som definerer telefonene i bedriften som en gruppe, der tellerskrittene innad i gruppa blir billigere enn ved samtaler til apparater utenfor. Dette gir selvsagt også den fordelen fremfor GSM mikroceller at brukeren ikke trenger å tenke på hvor han er når han ringer internt i gruppa.

Passer for NetCom

– Vi er i samtaler med både NetCom og Telenor Mobil, men det er åpenbart at GSM mikrocelle-systemet passer bedre for NetCom enn Telenor Mobil. Årsaken er at NetCom ikke har like godt innpass som konkurrenten i bedriftsmarkedet i dag.

Dermed vil de tape lite trafikk med en slik løsning. Bonusen for operatøren er at selv om de skulle tape noe trafikk, får de bedriftens mobiltelefoni 100 prosent, og det er bare store bedrifter som kan tenkes å gå inn på dette systemet.

Det betyr at all mobiltelefoni utenfor mikrocellen går i det vanlige nettet, med økt trafikk for den operatøren vi samarbeider med som resultat, sier Martin Vedeler, som har ansvaret for tele- og datakommunikasjon i Alcatel Distribusjon.

Etter det Telecom Revy erfarer er Alcatel i samtaler med minst to store bedrifter, sannsynligvis Merkantildata og Statoil. Leser vi mellom linjene er det tydelig at det er de store bedriftene som har presset på overfor mobiloperatørene for å få GSM mikrocelle-teknikken på banen.

Å skifte nummer

Ett av problemene Alcatel vil møte når de skal selge GSM mikrocelle-systemene til store bedrifter, er at bedrifter både har abonnementer hos NetCom og Telenor Mobil.

For at systemet skal fungere skikkelig, må alle over til én operatør. I dag må de da skifte telefonnummer, men dette problemet forsvinner når det blir innført mobil nummerportabilitet, sannsynligvis fra september neste år.

– Mobil nummerportabilitet vil hjelpe oss godt når det kommer. Da forsvinner ett hinder for å skifte over til en operatør. Teknisk sett er både Telenor Mobil og NetCom interessert I løsningen, selv om NetCom nok har mest å hente markedsmessig.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse