Annonse


Barneombudet refser mobilen

Barneombudet retter seg mot regjeringen og ber om mer uavhengig forskning på mobiltelefoni. Det ønskes blant annet avklaring på helsefarer forbundet med stråling fra telefoner og basestasjoner, samt en kartlegging av de nye sosiale relasjonsmønstre som oppstår gjennom det mobile sosiale nettverket.

– Barna skriver ikke lenger lapper i klasserommet, de sender sms-meldinger under bordet uten at læreren aner noen ting, sier Waage på et bransjeseminar i Oslo.

Ungdommen taper

Waage uttrykker også misnøye med det kommersielle trykket som ungdomsgenrasjonen utsettes for. Han mener barndommen blir innvadert av tekniske forbrukerprodukter, med mobiltelefonen i spissen.

Annonse


– Ungdommen vet at de er under trykk og at de et sted taper på det. Kommersialiseringen har blitt en livsstil og mobiltelefon en del av skoleuniformen. Vi må kunne sette foten ned og si nei, raser Waage.

– Skolen må lære våre barn å bli kritiske forbrukere, mens bransjen selv må føre etisk regnskap, sier han.

Waage provoserer

Barneombudets angrep mot mobilkulturen ble møtt av en viss kritikk i den etterfølgende paneldebatten på seminaret. Særlig forfatter og journalist Tron Øgrim uttrykte stor misnøye med Waages utsagn.

– Jeg blir veldig provosert av Waage, når han på liv og død skal rakke ned på noe som faktisk har gjort det lettere for ungdommen å kommunisere med hverandre, sier Øgrim.

– Vi må passe oss for ikke å demonisere mobiltelefonen. Samfunnet og utviklingen går mye fortere nå enn før og vi har behov for mobil kommunikasjon for å henge med, legger han til.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse