Deskill

Annonse


Telenor verdt 170 mrd. kr?

DeskillTelenor har nå – omregnet til hele kunder – flere mobilkunder utenfor Norge enn i Norge. Samlet har Telenor Mobil Communications 4.311.000 hele mobilkunder – derav 2.060.000 i Norge.

Kjøpet av Sonofon har med andre ord med ett slag gjort Telenors internasjonale mobilvirksomhet større enn hjemmebasen. Dette vil i høy grad påvirke verdien ved børsintroduksjonen.

Telecom Revy tror den totale verdien vil ligge nær 200 milliarder kroner og mobilvirksomheten alene vil være verdt over 100 milliarder.

Regnestykker

Hvis vi skjærer alt over en kam og sier at alle mobilkunder i Telenors 15 internasjonale operasjoner er like mye verdt i snitt som en Sonofonkunde, blir det 4.311.000 x 30.000 kroner = 129.330.000 kroner.

Annonse


Hvis vi derimot legger 19.000 kroner til grunn, som er det Tele Danmark i det noen vil kalle et underbud, verdsetter en NetCom-kunde til, er verdien av Telenor Mobil Communications 82 milliarder kroner.

Kanskje vil analytikernes mer finmaskete vurdering verdsette Telenors mobilkunder i snitt til rundt 25.000 kroner per stykk., noe som verdsetter mobilvirksomheten alene til rundt 107 milliarder kroner.

Det finnes iallfall en rekke gode argumenter for at Telenors mobilvirksomhet har en slik verdi. De er inne i mange spennende markeder med svært vekstpotensiale.

Kredit for mobil og Internett

Med sin fornyede nordiske styrke vil Tormod Hermansen også få kredit for god posisjonering hjemme. I det perspektivet er vi ganske sikker på at Sonofon-kjøpet stimulerer aksjeverdien ved introduksjonen i september.Telia hadde samme dag som børsintroduksjonen fant sted en verdi på opp til 280 milliarder kroner. Den ligger nå (i skrivende stund) nærmere 260 milliarder kroner.

Dersom det generelle markedet ikke endrer seg i forhold til nå, tipper vi at Telenor samlet vil få en verdi på omlag 196 milliarder kroner. Det er langt mer enn hva de verste skeptikerene har fryktet (under 100). Men vi tror det er mer realistisk.

Telenor sterkere enn Telia

Telenor er sterkere enn Telia på mobil og klart sterkere på Internett. Og det har en svært mye bedre internasjonal posisjonering. Derfor tror vi Telenors verdi kan komme såpass høyt som 70 prosent av Telias verdi, til tross for en større forskjell i omsetning.

Slik sett er Telenors nedsalg i Bravida bare et pluss. Spennede skal det iallfall bli å se om Telenor kommer høyere enn 60-40 delingsforholdet som skapte så mye skrik i fusjonskampen.

Ved børsens stengning på introduksjonsdagen bør da Telenor opp i minimum 168 milliarder kroner.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse