Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Bli nettjournalist

NKS har fått gjennomslag for vekttall i sitt nettstudium i journalistikk. Studiet legger stor vekt på bruk av Internett. Vekttallene gjør utdanningen til en interessant utfordrer til etablerte journalistutdanninger.

Lunds universitet har godkjent NKS Fjernundervisnings kurs i journalistikk for å gi vekttall. 40 svenske universitetspoeng gir kurset. Det tilsvarer 20 vekttall i det norske systemet. På grunn av nordiske avtaler vil de svenske vekttallene bli godkjent av norske myndigheter.

– Vi har merket stor interesse for vekttall, forteller informasjonssjef Annelise Kiønig ved NKS. – Men det er for tidlig å si om det gir utslag ved høstens opptak til studenter, sier hun.

Skandinavias største

Kurset er utviklet i samarbeid med Lunds Universitet, som er Skandinavias største lærested, med 35.000 studenter og 6.000 lærere.

– Det spennende med dette studiet er at det i tillegg til å lære studentene grunnleggende journalistikk, også gir god trening i å utnytte Internett som medium, sier rektor Anne Grethe M. Krane ved NKS Fjernundervisning.

I motsetning til andre norske utdanningen i journalistikk legger dette ettårige kurset i journalistikk hovedvekten på Internett. Både på å bruke nettet som verktøy, og på nettpublisering.

– Våre studenter har et stort fortrinn ved at de benytter Internett gjennom hele studietiden og lærer seg å tenke Internett når de skriver, sier Krane.

NKS gir også journalistutdanning gjennom MI. Denne skolen har ikke som mål å få godkjent undervisningen for vekttall.