Hermansen (glad)

Annonse


Telenor med tidenes lobbybragd

Hermansen (glad)Lobbygevinsten kan bli tosifrete milliardbeløp.

Konsernsjef Tormod Hermansen sa da Samferdselsdepartementet la fram proposisjonen i mai at »det kunne vært ønskelig» med større kapitaltilførsel. Nå får han det som han vil, etter effektiv lobbyvirksomhet i Stortinget.

-Vi har visst å gjøre våre synspunkter kjent, ja, sier Telenors pressetalsmann Dag Melgaard, som tar imot bragd-gratulasjonene med en liten latter.

Kjent og fryktet

Telenor er kjent – og i telebransjen også fryktet – for sin effektive lobbyvirksomhet. Denne gangen ble det jobbet så godt at regjeringspartiets stortingsgruppe gikk mot innstillingen til sin egen Regjering.

Annonse


– Telenors lobbyister er mange og dyktige. De kjenner maktens korridorer, både i Stortinget og i departementene. Når de mobiliserer sine lobbyressurser pleier de å få det som de vil, sier rådgiver Morten Neeb i Tele2, som på Norsk TeleForum nylig oppfordret resten av telebransjen til å samorganisere sine lobbyister mot overmakten.

Kapitalslusene åpnes

Samferdselskomiteen opphevet også Samferdselsdepartementets øvre grense på 50 milliarder kapitaltilførsel. Komiteen beholdt riktignok begrensingen på salg av 15-25 prosent av aksjene i statsselskapet, men Telenor er ikke pålagt noen spesifikk begrensning på hvor mye selskapet kan låne.

Dersom Hermansen får tilført 40-50 milliarder kroner gjennom børsnoteringen og låner et tilsvarende beløp begynner det å monne, også på det internasjonale telemarked, hvor en milliard dollar nærmest er myntenheten.

Sonofon?

Pengene vil fort få bein å gå på. I telebransjen antar man at Telenor er interessert i å kjøpe den danske mobiloperatøren Sonofon, som kontrolleres av det amerikanske teleselskapet Bell South, som Hermansen besøkte i Atlanta i mai. Dette selskapet er kanskje også Telia interessert i å kjøpe.

En handel kan være nær forestående, men Melgaard avviser at Telenor må gjøre sine oppkjøp før sommerferien.
– I praksis blir det en stille periode i 3 – 4 uker før børsprospektet legges frem. Vi tar sikte på at børsnoteringen skjer i september eller månedskiftet september-november.

– I løpet av den stille perioden kan man ikke gjøre større disposisjoner, uten at dette også gjøres som tilførsel til børsprospektet. Noe slikt er uvanlig, men ikke umulig, sier Melgaard.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse