Folkvord, Gard

Annonse


Moe Gustavsen finansierer Hermansen

Folkvord, GardDermed blir det opp til de tidligere Telenor-kollegene i samråde å bestemme hvor mye Hermansen skal få bruke på oppkjøpsraid i utlandet. Dersom Telenor skal på børs i september, som Hermansen har satt som mål, må de fleste oppkjøpene finne sted før sommerferien.

Normalt går selskaper som skal børsnoteres inn i en periode før emisjonene, hvor det ikke skal foretas vesentlige endringer i struktur og verdi.

– I praksis kan man si at Telenor får det som de vil. Vi har tro på at Telenor må få muligheter til å utvikle seg til en betydelig internasjonal teleaktør. Hvordan dette skjer er Telenor selv og Samferdselsdepartementet best i stand til å vurdere. Når slike store verdier skal børsnoteres er timingen viktig, og den har ikke Stortinget noen forutsetning for å ta stilling til, sier Folkvord.

Armslag

– Samferdselskomiteen i Stortinget vil gi Telenor større armslag, men vi gir også Regjeringen større fullmakter, er Folkvords begrunnelse for at flertallet i komiteen opphever departementets forslag om at Telenor bare skal få halvparten av kapitalen som børsemisjonen til høsten skaffer, og maksimalt 25 milliarder.

Annonse


Komitéflertallet vil at børsnoteringen ikke skal styres av de folkevalgte.

– Det siste virkelighet som blir statisk er den teleteknologiske. I praksis har ikke komiteen gjort noe annet enn å anbefale at Telenor få like bra konkurransevilkår som andre delprivatiserte teleselskaper. I dag er Telenor ett av de siste statseide teleselskapene og det er et hinder for videre vekst, sier Folkvord.

Ap + H

Det var Arbeiderpartiet og Høyre som utgjorde flertallet i komiteen. Sentrumspartiene ønsket å beholde kapitalbegrensningene regjeringen foreslo i Stortingsproposisjonen om børsnotering av Telenor, hvor departementets rådgivere i utenlandske investeringsbanker stilte seg tvilende til om Telenor hadde en klar nok forretningstrategi til å få tilført så mye kapital som de ønsker.

– Jeg vil ikke gi meg inn på noen diskusjon med departementets rådgivere, men vil bare påpeke at Telenors forretningspraksis de siste årene har vist at selskapet har en klar strategi, sier Folkvord.

Samferdselskomiteen gjorde ingen endringer i departementets forslag om at 15-25 prosent av Telenor skal børsnoteres i første omgang.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse