Annonse


Ap. forandret mening

Torsdag kveld fikk samferdselskomiteen ferdig sin innstilling. Her vurderes blant annet spørsmålet om hvor mye Telenor skal få av inntektene etter en børsintroduksjon.

Stoltenberg-regjeringen gikk opprinnelig inn for at Telenor skulle få beholde maksimalt 50 prosent, med en ramme på 25 milliarder kroner. Resten skulle gå i statskassen.

Samferdselsminister avgjør

Arbeiderpartiet besluttet å støtte Høyres forslag om at det skal være generalforsamlingen i Telenor, det vil si samferdselsminister Terje Gustavsen Moe, som skal avgjøre hvor mye aksjekapital som er nødvendig ved børsintroduksjonen. Dette kan gi Telenor større frihet til både investeringer og utvidelse av virksomheten.

– Vi har hele tiden ment at Regjeringen skulle ha frie hender i denne saken. Jeg er glad Ap. er kommet frem til det samme, sier samferdselskomitéens leder, Oddvard Nilsen (H), til Aftenposten.

Annonse


Arbeiderpartiets saksordfører Ola Røtvei bekrefter at Aps stortingsgruppe har endret standpunkt. Han begrunner snuoperasjonen med IT-aksjenes voldsomme svingninger de siste månedene.

Sentrumspartiene er i mot å oppheve begrensingene på Telenors andel ved salg, mens Fremskrittspartiet hadde et eget forslag.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse