SOL Scandinavia Online

Annonse


Svak Sol-oppgang

SOL Scandinavia OnlineI en melding fra Sol heter det at aksjen er blitt møtt med stor interesse fra både private og fra institusjonelle Investorer. Emisjonen var på 7.600.000 aksjer, og ble overtegnet mer enn fem ganger.

Prisen ble satt til 115 svenske kroner per aksje, eller vel 114.17 norske kroner. Det fører til at Sol får om lag 874 millioner kroner. Dersom det blir overtildeling kan ytterlige 140.000 aksjer bli utstedt.

Usikkert marked

Den første halvtimen ble aksjen handlet for mellom 115 og 120 kroner på Stockholmsbørsen. I Oslo ble et lite antall aksjer omsatt for 129 kroner. Kursen lå halv ett torsdag på 121 kroner. 26.000 aksjer – den største posten som ble omsatt før klokken 12 i aksjen – ble omsatt for kroner 122.

– Scandinavia Online er blitt møtt med stor interesse fra kvalitetsinvestorer så vel i Norden som internasjonalt, sier konsernsjef Birger Steen, som tilføyer at han er fornøyd med mottagelsen i et vanskelig aksjemarked.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse