Oslo Børs

Annonse


Vil på amerikansk børs

Oslo Børs

I tillegg til dagens fire norske selskap som allerede handles på New York-børsen, er det minst fire nye som ønsker notering. Telenor er den mest opplagte kandidaten.

– Det er fire til fem seriøse kandidater i det norske markedet som ser gevinsten ved en NYSE-listing. Dette inkluderer en blanding av både ny og gammel økonomi, sier direktør David Griffiths ved New York Stock Exchange (NYSE) til Financial Times mandag.

I dag er PGS, Smedvig, Norsk Hydro og NCL listet ved New York børsen.

Annonse


Inviterer amerikansk eierskap

Samtidig kan Oslo Børs og NYSE knyttes tettere til hverandre gjennom en allianse. Børsen jobber med å finne nye eiere og gjøre børsen om fra en non-profit institusjon til aksjeselskap.

– I teorien kan NYSE bli en deleier på Oslo Børs, sier informasjonssjef Bernt Bangstad ved Oslo Børs til Financial Times.

(Origo)

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse