Hermansen (glad)

Annonse


Telenor kjøper russisk

Hermansen (glad)I fjor kjøpte Telenor 25 prosent i det russiske mobilselskapet Vimpelcom. Nå har Hermansen & Co tilføyd Comincom/Combellga i porteføljen.

– Sammen med vår eierandel i mobilselskapet VimpelCom vil denne videreføringen av vårt engasjement i Moskva gi oss et solid fotfeste og svært lovende utviklingsmuligheter innen både bredbånd og Internett for næringslivet i Moskva, sier Telenors konsernsjef Tormod Hermansen i en pressemelding.

Satser på næringslivet

Avtalen, som ble undertegnet i Moskva 31. mai, innebærer at Telenor kjøper 60 prosent av aksjene i Moskva-selskapet Comincom, og senere ytterligere 15 prosent gjennom en nyemisjon i selskapet. Avtalen innebærer også at Comincom sikrer seg 100 prosent eierskap i sitt datterselskap Combellga, som er den tredje største tilbyderen av teletjenester til næringslivet i Moskva.

– Dette er Telenors nest største investering i Russland etter kjøpet av 25 prosent av mobilselskapet VimpelCom i fjor,» sier konsernsjef Tormod Hermansen.

Annonse


Kan tilby full pakke

– Russland er et marked i sterk utvikling, og våre investeringer har hatt god verdistigning, særlig gjennom VimpelCom, som i dag har mer enn 500.000 kunder. Comincom og datterselskapet Combellga har både posisjon og erfaring som på en utmerket måte vil komplettere vårt eierskap i VimpelCom. Kombinasjonen av en velutviklet infrastruktur som omfatter både aksess-, fiber- og satellittnettverk, utgjør en solid basis for videre utvikling av løsninger innen både mobil, bredbånd, ADSL, e-handel og Internett for næringslivet, sier Hermansen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse