WM-data kutter

WM-data må kutte

WM-data kutterSelskapet nedbemanner med cirka ti prosent. De opplyser i en pressemelding at dette gjøres fordelt på alle kontorene i landet. WM-data ca. 360 medarbeidere fordelt på kontorer i Oslo, Stavanger, Trondheim, Bergen, , Arendal og Kristiansand. Det betyr at et førtitalls personer må gå.

Beklager

– Vi er dessverre nødt til å gå til det skritt å redusere bemanningen, sier administrerende direktør Torbjørn Hulbakk i WM-data Infrastruktur.

– Vi har gått igjennom begge selskapene og sett hvilken kompetanse de enkelte medarbeiderne har, hva markedet krever i dag og hva vi forventer vil være sentrale områder i tiden fremover. Med svakere resultater og en økende forskjell mellom det vi har kompetanse til å selge og det markedet vil ha, er det misforstått snillhet å ikke gjøre noe med bemanningssituasjonen.

WM-data har ambisjoner om å legge forholdene til rette slik at de oppsagte medarbeiderne fortest mulig vil være i ny jobb.

Endring i strategi

– Også i WM-data Consulting er det nødvendig å gjøre disse vurderingene, sier adm direktør Per Inge Krossen.

Enheten har sett behovet for å drive mer effektivt. I løpet av kort tid samlokalisere virksomhetene i Oslo, på samme måte som det er gjort både i Stavanger og Trondheim.

Downsizing – upsizing?

Selskapet hevder dette ikke en vanlig nedbemanning de nå gjennomfører, men en såkalt downsizing – upsizing prosess.

Dette betyr at omstilling og avgang av medarbeidere utgjør »downsizing-delen», mens den forsterkningen selskapet vil foreta i tiden fremover utgjør »upsizingen».