Annonse


Dollarsmell for Enitel

De to selskapene ble til ett 27. januar i år, men Enitel trengte et »brolån» i sammenslåingsperioden.

– Vi fikk oppgangen i dollarkursen rett i fleisen, sier administrerende direktør Øyvind Hauge, som likevel mener Enitel ville disponert på samme måte om situasjonen hadde oppstått på nytt.

Finanskostnader

Halvparten av underskuddet er finanskostnader, blant dem valutatapet, mens driftsregnskapet viser et underskudd på 74 millioner kroner i første kvartal. Omsetningen var 204 millioner kroner.

– Resultatene er i tråd med våre forventninger. Vi er nå inne i en investeringsfase, men omsetningen går etter planen og viser at Enitel har tillit i markedet, sier Hauge.

Annonse


Oslo Børs reagerte noe avventende til Enitels kvartalsregnskap og hadde ved lunsjtid sendt kursen ned med knappe to prosent.

Omsetningstallet er basert på et pro forma konsolidert regnskap hvor Telia Norge er medregnet fra 1.januar. Omsetningen fordeler seg på 122 millioner i bedriftsmarkedet, 37 millioner i operatørmarkedet og 42 millioner på privatmarkledet. Tre millioner er samtrafikksinntekter.

Ut av »fusjonskyggens dal»

Hauge understreker at første kvartal har vært preget av sammenslåingen av Enitel og Telia Norge, og den reorganisasjon som måtte til. – Til tross for at Telia Norge lenge jobbet »i fusjonskyggens dal» ble det likevel rekruttert nye kunder under usikre omstendigheter, sier Hauge.

Enitel ble notert på Oslo Børs’ hovedliste fra 1. mars, og i det tidsrommet har aksjekursen beveget seg fra en topp på 491 kroner midt i mars til en bunn på 231 kroner midt i april. Onsdag svinget kursen før lunsj mellom 280 og 266 kroner.

Går mobilt

Enitel vil fra høsten tilby sine kunder mobiltelefoni over NetComs nett og vil i løpet av året fullføre utbygningen av et bredbåndsnett på 5.000 km som knytter sammen 70 byer og tettsteder fra Kristiansund til Tromsø.

I år vil Enitel bruke vel 30 millioner kroner på å etablere sitt merkenavn. Enitel søker UMTS-lisens og tar sikte på å bli Norges nest største leverandør av teletjenester.

Gjennom sine eiere i de regionale og lokale el-verkene får Enitel tilgang på en kundedatabase med 700.000 navn. Disse vil få spesialtilbud om teletjenester fra Enitel.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse