Annonse


Bakkejord stepper til siden

StepStone har i dag gjort det kjent at Erik Bakkejord i løpet av sommeren kommer til å forlate sin stilling som ansvarlig for forretningsutvikling (Director of New Business Development) i StepStone, men vil fortsette i posisjonen som viseformann i selskapets styre.

– Naturlig fortsettelse

– Dette er en helt naturlig fortsettelse av den prosessen styret og jeg initierte i fjor. En komplett operativ ledergruppe er nå på plass, og jeg anser derfor denne prosessen som sluttført. Jeg ønsker nå å bidra til StepStones videre utvikling gjennom mitt styreverv, sier Bakkejord i en pressemelding.

– Erik har hatt en sentral rolle som grunnlegger og opprinnelig leder av StepStone. Selskapet er meget takknemlig for det enorme bidraget han har gitt, og er glade for at han fortsetter som Viseformann i styret. Vi ønsker han lykke til med hans nye gjøremål, kommenterer CEO Giles Clarke.

Det er ikke bestemt en fast dato for fratredelse. Overføringen av ansvaret vil skje på det selskapet kaller »en fleksibel måte» – slik at Erik Bakkejord forlater stillingen som ansvarlig for forretningsutvikling en gang i løpet sommeren.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse