Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Telenor kan få sine milliarder

Det åpnes nå for at Telenor får flere av milliardene som skal hentes inn ved børsintroduksjonen, enn det de først ble forespeilet.

Dette er på tvers av departementets forslag på maksimalt halvparten.

I forbindelse med børsintroduksjonen av Telenor gikk Samferdselsdepartementet inn for, at Telenor skulle få maksimalt halvparten av de forventede milliardbeløpet fra den planlagte børsintroduksjonen.

Øvre grense på 25 milliarder

Milliardinntekten som tilfaller Telenor skulle brukes i form av en kapitalutvidelse mot private investorer. Resten av milliardinntektene skulle gå inn i statskassen. I tillegg ble det satt en øvre grense på at Telenor skulle motta maksimalt 25 milliarder kroner.

Dette forslaget var et nederlag for Telenor, og et slag mot deres ambisiøse vekstplaner utenlands. Nå tyder mye på at Stortinget redder Telenor. Samferdselskomiteen ønsker trolig ikke låse fast noe beløp eller prosentfordeling.

Komiteen går imot departementet

Innstillingen fra samferdselskomiteen kommer 8. juni. Mye tyder på at komiteens flertall vil gå inn for at fordelingen av inntektene fra børsintroduksjonen bør avgjøres nærmere tidspunktet for selve introduksjonen, og at det bør bestemmes av selskapet og departementet.

– Etter Høyres mening er dette spørsmål som bør gis fullmakt til selskapet og departementet i fellesskap, sier saksordfører Ellen Gjerpe Hansen (H), til Aftenposten.

Venstre er av samme oppfatning, men de må først snakke saken over med sine partnere i de øvrige sentrumspartiene.