Deskill

Annonse


Norge dyrest på opsjonsskatt

DeskillUndersøkelsen ble framlagt i går, torsdag, på et seminar i Oslo i regi av First Tuesday (Internett-bransjens nettverksforum).

I KPMGs eksempel må man i Norge skatte hele 463.224 euro, mens belgierne bare skatter 4.496 euro. (1 euro tilsvarer ca. 8,25 kroner).

Regnestykket

KPMGs mål har vært å sammenligne skatteeffekten av et enkelt opsjonsprogram i de forskjellige land. Undersøkelse gjelder et nystartet, ikke børsnotert selskap.

Den ansatte er enslig, og har en årslønn på EUR 70 000 gjennom hele perioden Beregningene viser økning i skatt og sosiale avgifter på tildelingstidspunktet ved innløsning av opsjonen og ved det etterfølgende salget av aksjene, samt for de seks årene tilsammen

Annonse


  • 1 000 opsjoner à 1 aksje
  • Aksjens verdi på tildelingstidspunktet EUR 100
  • 5 år fra tildeling tilinnløsning
  • Aksjens verdi på innløsningstidspunktet EUR 500
  • Innløsningspris EUR 100
  • Salg av aksjene til EUR 1 000 det sjette året (1 år etter innløsning)

Tabell

  Beskatning Sum total
Land Ansatt Arb. giver  

Belgia
Tyskland
Nederland1)
USA
Sverige
Irland
UK
Danmark1
Norge

4 496
215 211
240 000
274 410
275 000
284 000
315 000
362 812
359 680

0
0
0
5 961
6 584
0
0
0
103 544
4 496
215 211
240 000
280 371
281 584
284 000
315 000
362 812
463 224

Detaljene i opsjonsplanen kan variere noe fra land til land for å møte lokale krav og typiske innfallsvinkler i de forskjellige jurisdiksjoner. Resultatene ville i noen land blitt bedre uten begrensningene som undersøkelsen er basert på.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse