Annonse


Netcom utvider aksjekapitalen

NetComs opsjonsprogram for ledere og nøkkelpersonell gir disse rett til å innløse sine opsjoner, dersom det blir tilbudsplikt på alle aksjene.

Da Tele Danmark kjøpte 25 000 aksjer i NetCom 16 mai ble tilbudsplikten utløst. Tele Danmark og det amerikanske teleselskapet SBC passerte grensen på 40 prosent med snaue 816 aksjer. Tele Danmark har gitt et tilbud til de andre aksjonærene på 310 kroner. Dette mener styret i Netcom er for lite.

Komplekst spørsmål

– Betyr dette at Tele Danmarks tilbudsplikt bortfaller om opsjonene løses inn?

– Det er et komplekst spørsmål som våre aksjonærer og Oslo Børs må ta stilling til, sier assisterende finansdirektør Astrid Kårstad til Itavisen.no.

Annonse


I en melding fra Netcom heter det at 78 ledere og nøkkelpersoner sitter med opsjoner på 424 000 aksjer. Disse opsjonene vil kunne innløses enten 31. mai, eller 6 virkedager før akseptfristens utløp i henhold til det pliktige tilbud.

Det amerikanske teleselskapet Ameritech kjøpte en kontrollerende andel i Tele Danmark, og var den mest aggressive amerikanske teleaktøren i Europa. Teleselskapene SBC og Ameritech fusjonerte i fjor.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse