TOSHIBAkamera

Annonse


Markedet fokuserer på digitale kameraer

TOSHIBAkameraTakket være en voldsom økning i salget av digitale kameraer, økte verdien av kamerasalget i Norge med ca. 60 prosent i årets fire første måneder, opplyser Fotorådet.
Når det gjelder antallet, er situasjonen at det totale kamerasalget økte med ca. 20 prosent.

Digital vinner

Med et salg på ca. 18.000 digitale kameraer i første tertial (fire måneder), er det de digitale kameraene som er den store vinneren.

For første gang ble det solgte like mange digitale kameraer som alle typer 35 mm, til tross for langt høyere priser.

Ikke bare for proffe

I følge Fotorådet er det ikke bare bedriftene som kjøper digitalt – også privatpersoner har latt seg friste av digitale billedmuligheter.

Annonse


Utvalget av digitale kameraer øker for hver måned – og det er nylig lansert modeller for under 1.000 kroner. Men hovedtyngden av de kameraene som selges ligger i prisklassen 4.000 – 8.000 kroner.

Innenfor avisene har digitalkameraer slått godt an, enkelte aviser har gått helt over til digital fotografering – og i flere aviser investeres det nå kraftig på dette området, opplyser Fotorådet.

APS leder

Fortsatt er APS den store lederen – det ble solgt ca. 27.000 APS-kameraer – altså 50 prosent mer enn digitale modeller.

– I forhold til våre prognoser for året, så ser de første fire månedene annerledes ut enn forventet, sier informasjonssjef Knut Førsund.

– Nå er riktignok dette den svakeste perioden i bransjen, slik at det godt kan komme forskyvninger. Men så langt viser bildet, at salget av 35 mm kameraer faller mer enn forventet – folk velger APS-kameraer. Denne kameragruppen økte med 7 prosent, mens salget av 35 mm kameraer falt med 30 prosent. Det er særlig APS-kameraer med zoom som selger godt.

Det dårlige påskeværet i sentrale strøk kan være forklaringen på at f.eks. salget av engangskameraer ble litt lavere enn i fjor.

Filmsalget ned?

Mange spør seg i hvilken grad bruken av digitale kameraer vil få negativ konsekvens for salget av film.

Årets første måneder viser nedgang på ni prosent i salget av negativ fargefilm.

– Men dette må ha flere forklaringer, hevder Knut Førsund, – fordi fortsatt er andelen av digitale kameraer på markedet for liten til at den kan få særlig innvirkning på filmforbruket. Nå var 1999 et godt år for fotobransjen, vi må derfor gi rom for litt slakk, og vi må ha mer kunnskap for å kunne si i hvilken grad bruken av digitale kameraer reduserer filmsalget.

Fagfolk mener vi skal flere år framover før det får særlig betydning – og de store filmprodusentene legger fortsatt betydelig beløp ned i utviklingen av vanlig film. Blant annet kan vi vente filmer med lysfølsomhet på 800 ISO som vil gi like bra bilder som dagens 200 ISO-filmer.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse