Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Knute på kabelen for Telia

EU forlangte at Telia skulle selge ut sitt kabel-TV-selskap com.hem under fusjonsforhandlingene med Telenor. Telia skal stadig selge, men prisen kan bli ubehagelig lav.

Opptil 30 milliarder mente analytikere i mars at kabelselskapet kunne vært verdt.Under fusjonsforhandlingene med Telenor var anslagene på rundt 20 milliarder.

I løpet av våren har kursen på kabel-TV-selskap gått kraftig ned. UPC har mistet nesten tre fjerdedeler av verdien siden mars. Andre selskap har opplevd en halvering av verdiene.

Telia InfoMedia Television har skiftet navn til Com Hem. Den svenske Finanstidningen skriver at Telia kan regne med å få betydelig mindre for aksjene enn forventet, om de i det hele tatt klarer å finne en kjøper.