Annonse


650 millioner til forskning

Satsningen er en del av e-Europa-samarbeidet, som skal å øke IT-bruken i medlemslandene. EU spytter over 650 millioner kroner inn i prosjektet. De enkelte EU-landene og tilknyttede land, deriblant Norge, spanderer ytterligere 800 millioner kroner på prosjektet.

Midlene skal brukes til å bygge IT-infrastruktur for drøyt 700.000 forskere. Nettet skal være oppe tidlig i 2001, og skal blant annet gjøre det enklere for forskere og studenter å utveksle og søke etter informasjon.

Origo

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse