Annonse


Utfors vil tjene på innholdet

Det er styreformann Øyvind Aasbø i Utfors AB som sier dette til Telecom Revy. Utfors har som strategi å bygge et eget fiberbasert nett som kjører IP rett på fiberen.

– Utfors er først i verden med denne typen teknologi. Vi skal være først i Norge også med dette konseptet. Det krever at vi har full kontroll over fiberen, men så er også strategien i hovedsak å bygge egne nett.

Mobiltelefoni

En av tjenestene Utfors vurderer å gå inn på, er UMTS.
Selskapet er i disse dager i sluttfasen av å bestemme seg for om de sammen med andre skal søke på en av UMTS-lisensene som skal legges ut. Utfors har vedtatt å søke om lisens i Sverige, men vurderer Danmark som uaktuelt etter at regjeringen der vedtok å auksjonere ut lisensene.

Det spørs da hvordan vurderingen blir når det nå er kjent at regjeringen i Norge vil ha 100 millioner kroner for hver lisens.

Annonse


Egen portal

Sammen med andre leverandører bygger nå Utfors opp en portal i Sverige som skal sørge for tjenester i selskapets nett. Aasbø forteller at hovedaksjonærene i Utfors vil på førstkommende generalforsamling foreslå at adm. direktør Thomas Axän i Bonniertidningene i Sverige går inn i styret.

Ikke bare transport

Dette ser han i klar sammenheng med at det er innholdstjenester som selskapet på sikt skal tjene penger på, ikke selve transporten av dem.

Internasjonal

Innholdstjenestene kommer til å være internasjonalt basert. Det er klart at man trenger lokalt tilpassede tjenester også, men mye kommer til å være internasjonalt. Vi regner med å ha en kombinasjon av internasjonale og lokale innholdstjenester, sier han.For øvrig har Utfors inntekter i dag, men da først og fremst fra telefonabonnenter og oppringt internettaksess. Omsetningen på disse områdene utgjør i dag flere hundre millioner kroner på årsbasis.

– I fremtiden er det IP-basert datakommunikasjon til bedrifter og etter hvert privatpersoner vi skal leve av i tillegg til tjenesteleveranser. Denne inntekten kommer neppe til å begynne å strømme inn før i annet halvår i år i Sverige. Først må vi ha infrastrukturen mer på plass, sier Aasbø.

Investeringer

– Vi er iferd med å gjennomføre investeringer for 1,3 milliarder kroner og vil i neste skritt bruke om lag det samme i Danmark, Finland og Norge for å komme inn med fiber. Etter dette vil mye avhenge av de veivalg vi gjør.

Skal vi bygge UMTS-nett vil det naturligvis kreve betydelige investeringer. Fordelen for Utfors er at selskapet ikke har lånefinansiert investeringene i betydelig grad så langt.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse