Skretting, NTNU

Annonse


NTNU fokuserer på IKT

Skretting, NTNUKollegiet har nylig vedtatt IKT som et nytt ”tematisk satsningsområde for fremragende forskning”. De fire andre fagområdene som står fra tidligere år er energi og miljø, marin og maritim forskning, materialer, og medisinsk teknologi.

Fremragende forskning

Dette vedtaket innebærer blant annet at det blir oppnevnt et eget styre for å koordinere satsingen på IT og nettbasert undervisning, samt å kommunisere med andre vitale forskningsinstitutter og –organer.

Tenk nettpedagogisk

I det siste har det vært en del fokus på nettundervisning, og flere spennende prosjekter er under utviklingen ute på universitets forskjellig fakulteter.

– Det er ikke bare å pælme ut alt mulig på nett. Det er viktig å tenke nettpedagogisk, sier NTNUs prorektor Kathrine Skretting, og peker på en manglende interesse blant studenter for å lese forelesningsresultater som er utlagt på web.

Annonse


Mange prosjekter

– Vi håper på å iverksette mange prosjekter, og gjøre oss mange erfaringer på hvordan vi best kan ta i bruk ny teknologi i undervisningen. Det ligger mange gevinster i tverrfaglig møter innen dette området, sier Skretting.

En viktig målgruppe når det gjelder nettundervisning, er de som er interessert i etterutdanning.

– Vi opplever en stor interesse for å ta fag på Internett fra voksne studenter som er i jobb.

Forplantningsdyktige studenter

Prorektoren ser på ingen måte for seg at det yrende studentmiljøet som Trondheim er kjent for vil la seg true av at universitetet legger mer av sin faglige virksomhet på nett.

– Vi må jo huske at studenter tross alt er mennesker i sin beste og mest forplantningsdyktige alder, som ønsker å ta aktiv del i studentmiljøet, sier Skretting til ITavisen.no.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse