Annonse


Bredbånd sliter med byråkrati

Styreformannen ber norske politikere legge forholdene bedre til rette for bredbånd.

– Politikere som er levende opptatt av at private skal bygge bredbåndsnett i Norge bør legge forholdene til rette slik at byråkratiet ikke sinker utbyggingen unødig, sier styreformann Øyvind Aasbø i Utfors til Telecom Revy. Aasbø jobber i Norsk Vekst, som er største aksjonær i Utfors med 32,3 prosent av aksjene.

Tid viktig

– Tid er svært viktig for bredbånd-aktørene. Det Utfors opplever nå når vi graver kabel fra Sverige til Norge, er at byråkratiet ikke er forberedt på å ta avgjørelser raskt nok. Verken vegvesenet eller de lokale vegkontorene er forberedt på å behandle søknader i et tempo som er akseptabelt for Utfors.

Aasbø forteller om først en svært lang behandlingstid for å kunne legge nett langs veiene. Dernest er han lite fornøyd med at vegvesenet har funnet ut at de kan tjene penger på denne leggingen av fiber i deres traseer.

Annonse


– Dette er i seg selv helt eksepsjonelt i europeisk sammenheng. Slike holdninger møter vi ikke i andre land enn Norge, og det er et paradoks når man tenker på debatten rundt behovet for billige bredbåndstjenester, sier Aasbø.

Treg behandling

Når Utfors legger fiber langs veiene, må de ha små bokser eller bygninger for hver sjette til sjuende mil for å forsterke signalene. Til dette må det innhentes tillatelse til å bygge.

– Når våre små ”bokser” har samme byggebehandling som for industribygg tar det for lang tid før vi får fram kablene og kan legge bredbånd i Norge, sier Aasbø.

Han understreker at forholdene er lagt mye bedre til rette på kontinentet for slik kabellegging.
– Interessen for å få lagt ut fiber på kontinentet er mye høyere enn i Norge. Dette fører til at vi her hjemme blir liggende etter konkurrentlandene før bredbåndstilbudene er på plass, sier Aasbø.

– Det er næringslivet i Norge som er taperne. Å ha skikkelige og billige bredbåndsnett på plass er for mange avgjørende når de skal konkurrere på verdensmarkedet.

Rent IP-nett

– Alle norske bedrifter bør ha tilgang til rimelig bredbånd – ti megabit og oppover – i løpet av noen få år. Utfors bygger et rent IP-nett oppå fiberen. Det gjør at det er mulig å tilby skikkelig bredbånd til en rimelig pris.

Tjenester

– Vi er bevisst på at det er tjenestene, ikke transporten vi skal tjene på i framtiden, sier han og legger til at forutsetningen er at det offentlige legger forholdene til rette.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse