Harde kår i mobil-Russland

Til tross for en historisk sett vaklende økonomi, består Russland som det største markedet for telekommunikasjon i Øst- og Sentral-Europa.

Bra med krise

Russlands økonomiske krise har vært til fordel for landets mobilbrukere, mener IDC. Trange kår har tvunget operatørene til å komme med løsninger som passer en befolkning avhengig av lave mobilregninger.

Mens antallet fastlinjer har gått ned opplever Russland en stor vekst innen bruk av mobiltelefon. IDC regner med at mobilpenetrasjonen vil øke fra 1% i 1999 til 4% i 2004, med hovedkjernen av mobilabonnenter i storbyer som Moskva og St. Petersburg.

Annonse

Vanskelig

Men det er ikke enkelt å drive med telekommunikasjon i Russland. Bedrifter som nå er inne på markedet melder stadig om diskriminerende utdeling av lisenser, frekvenser, og sertifisering av utstyr. Det er enda for tidlig å si om valget av president Vladimir Putin vil kunne påvirke markedet i noen betydelig grad.

På grunn av de vanskelige forholdene, oppfordrer IDC investorer og bedrifter til å stille med masse penger og en svært tilpassingsvillig tilnærming til det russiske markedet. Mange viktige avgjørelser tas ut fra politiske – ikke økonomiske – hensyn. Noe av det viktigste for å lykkes er å sikre gode forbindelser med russiske kontakter som har innflytelse i lokale myndigheter, heter det i rapporten.

Mulighetene er tilstede for enorm vekst, men IDC advarer om mange hinder som må forseres før investorer kan forvente fortjeneste i Russland.

Annonse
Annonse