Annonse


Få hopper av IT-studiene

– Frafallsproblemet er ikke større på informatikk enn på andre hovedfag, sier professor i databehandling ved NTNU i Trondheim, Arne Sølvberg.

– Dette er langt på vei et medieskapt fenomen, sier leder i Den norske Dataforening, Svein Stavelin til det kommersielle nyhetsbyrået Newswire.

– Næringen selv ser seg heller ikke tjent med «halvstuderte røvere»; og kjøper ikke studenter for tidlig. Tvert imot vil personer med avbrutte studier som regel havne bakerst i køen av søkere, sier Stavelin.

– På siv. ing. studiet i datateknikk i Trondheim ligger frafallet rundt 15 prosent. De fleste faller fra i første studieår. For meg er det viktig å få fram at verken studentene, universitetene eller IT-bransjen er tjent med at studiene avbrytes, sier Sølvberg.

Annonse


Oslo dobler

Heller ikke universitetene i Bergen og Oslo mister flere it-studenter enn andre studenter. Frafallsprosenten er rundt 30 prosent på alle fag.

Institutt for Informatikk i Oslo ønsker å minske frafallet ytterligere og har startet et introduksjonskurs, som skal gjøre det enklere å komme raskt i gang med hovedfagsoppgaven.

Stor etterspørsel

– Vi har også planlagt en dobling av kapasiteten på hovedfag for å møte etterspørselen etter informatikere, sier informasjonskonsulent ved Institutt for Informatikk ved Universitetet i Oslo, Håvard Holstad

Viktig å fullføre

I næringen selv har det også hele tiden vært en bevissthet om at ungdom bør gjennomføre hele studiet før de går ut i arbeidslivet.

– Vi ønsker under alle omstendigheter at folk fullfører studiene sine, det er best for alle parter, sier markedsdirektør Bjørn Boberg hos Andersen Consulting.

– Vi holder tett kontakt med avgangsstudenter som er relevante for oss og tilbyr gjerne jobb, men det er en klar forutsetning at de fullfører studiene først, sier Boberg.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse