Annonse


2,1 millioner med Internett

Resultatene fra byrået InterTrack viser en markert nedgang i april i andelen, som svarer at de har tilgang til nettet.

InterTrack forklarer dette med at de som svarer er noe mindrebevisste på at de har tilgang til Internett i perioder/målinger i etterkant avferie.

Men InterTrack slår fast at det er færre som har brukt nettet siste 30 dager, og daglig i april, sammenlignet medfebruar.

I mars svarte 60.2 prosent av befolkningen over 13 at de haddetilgang til nettet. I april gikk prosenten ned til 57.4.

Annonse


I forhold til april 1999 har det vært en økning på 394.000 personer – eller nærmere 23 prosent med tilgang til nettet. 62 prosent av menn over 13 år har tilgang til nettet. Tilsvarende for jenter er tallet 53 prosent.

I følge målingen er 1.7 millioner norske surfere på nett hver måned, mens 900.000 bruker det hver dag.

InterTracks målinger viser at over 800.000 husstander har tilknytning.Siden 1999 har det vært en tilvekst på 296.000 husstander, dette gir en vekst på hele 58 prosent på ett år.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse