Annonse


Telia verdsatt til 210 milliarder

Det er stor spennvidde på prisene for Sveriges nye folkeaksje. Hele 26 prosent svinger prisalternativene med.
Telia skal børsnoteres 13. juni.

Telias verdi fastsettes til 210 milliarder svenske kroner, om en tar utgangspunkt i den laveste aksjekursen, melder den svenske næringsavisen Dagens Industri. Beregnet etter høyeste kurs er prisfastsettelsen 276 milliarder svenske kroner. Tidligere anslag på hva Telia var verdt har vært oppe i 300 – 400 milliarder. Kursen på svenske og norske kroner er nesten identisk mandag morgen.

Stor forskjell i prisnivå

– Det er noe større enn vanlig. De fleste prisspenn ligger på 19 til 20 prosent, mens det her ligger på 26 prosent, sier statssekretær Lars Rekke i det svenske næringsdepartementet.

Dermed blir ansvaret for prisfastsettelsen i praksis overlatt til markedet.

Annonse


Avisen mener at regjeringen ikke kan ta risikoen på at tilbudet om å kjøpe Telia-aksjer ikke blir fulltegnet, og mener at staten sikrer seg ved å holde lave priser for å lokke kjøpere, men også kan vedta å selge ut en mindre del enn hva markedet hadde regnet med.

Prestisje

Storavisen Dagens Nyheter skriver at dette salget ikke bør mislykkes.

– Det vil være et alt for stort tilbakeslag etter den brutte forlovelsen mellom Telia og Telenor. Dessuten er Telia et av de siste statlige teleselskap som privatiseres. Det har ikke hjulpet selskapet å vente.

Børsnoteringen kommer med dårlig timing. Den amerikanske teknologiindeksen Nasdaq har rast jevnt nedover den siste måneden.

– Siden tirsdag har kursen på samtlige telekomselskap i Europa rast med mellom ti og tjue prosent, skriver Dagens Industri.

Göteborgspostens mener at Telia ikke går til tilbudspris:
– Sammenlignet med finske Sonera er Telia billig. Sonera ble ved utsalget nylig vurder til 60 ganger gevninsten – det såkalte P/e-talet. Tilsvarende tall for Telia ender på bare 20-25 – avhengig av prisen som til slutt blir gjeldende.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse