Hermansen (glad)

Annonse


Telenor klargjøres for børs

Hermansen (glad)Samferdselsdepartementet legger i dag kl. 11.45 frem stortingsproposisjonen om børsnotering av Telenor. Samtidig stiller flere Stortingspolitikere seg skeptisk til de store låneopptak Telenor har gjort før børsnotering.

Telenors store oppkjøp den siste tiden, sist denne uken da 6,5 milliarder kroner ble brukt for å kjøpe en stor eierpost i det thailandske mobilselskapet TAC, har gjort at Telenors egenkapitalprosent er svekket.

Ber om tillatelse til å låne mer

Stortinget har tidligere krevet at egenkapitalprosenten skal være minimum 42 prosent. Etter lånefinansierte oppkjøp i år er Telenors egenkapital etter Dagens Næringslivs beregninger nede i 37,5 prosent.

Konsernsjef Tormod Hermansen har sagt at Telenor vil ha behov for lånekapital både før og etter børsnotering. Han har også sagt at Samferdselsdepartementet vil gå til Stortinget og be om klarsignal for dette.

Annonse
Senterpartiets og Venstres telepolitiske talskvinner i Stortinget, Jorunn Ringstad og May Britt Vihovde, er skeptiske til Hermansens låneiver, mens Arbeiderpartiets Ellen Gjerpe Hansen regner med at samferdselsminister Terje Moe Gustavsen har skaffet Telenor politisk ryggdekning.

Hensiktsmessig

Telenor er selv ikke bekymret for reaksjonene.
– Stortingets vedtak hindrer oss ikke i å gjøre oppkjøp eller inngå intensjonsavtaler ut ifra den finansieringsform som er mest hensiktsmessig, sier assisterende pressetalsmann Steinar Ostmann i Telenor, til Dagens Næringsliv

Telenor har en gjeld på vel 38 milliarder kroner. Hermansen har antydet et lånebehov på opp til 30 milliarder kroner. En del av dette er allerede disponert gjennom oppkjøpet i Thailand.

ITavisen kommer tilbake til stortingsproposisjonen om Telenor senere i dag.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse