SOL Scandinavia Online

Annonse


SOL til 6 mrd. kroner

SOL Scandinavia OnlineI følge en børsmelding fra Schibsted, som er en av eierne, forventes SOL AB å bli børsnotert på Stockholms børsen 7. juni. Selskapet har også søkt om notering på Oslo Børs.

I forbindelse med børsnoteringen vil det være en offentlig emisjon av 7,6 millioner aksjer, tilsvarende ca. 17,6 prosent av aksjene i SOL AB etter emisjonen. Totalt antall utestående aksjer etter emisjonen vil være ca. 43,2 millioner aksjer.

Børsverdi

Emisjonskursen forventes å være mellom 100 og 140 svenske kroner per aksje. Det vil i så fall bety en børsverdi på mellom 4,3 og 6,1 milliarder kroner.

Emisjonen vil finne sted i perioden 23. mai til 6. juni.

Annonse


Etter emisjonen og salg av 5 prosent av aksjene i SOL AB til Telia til emisjonskurs vil Schibsted eierandel i SOL AB være ca 36 prosent.

I dag, fredag, er det en pressekonferanse klokken 13.00 hos SOL i Norge i anledning børsnotering. ITavisen.no kommer tilbake med ytterligere stoff derifra.

Annonse