Nilsen, Oddvard

Annonse


Regjeringen svekker Telenors verdi

Nilsen, Oddvard– Vi hadde gjerne sett at Regjeringen gikk lengre i retning av privatisering. Det er sannsynlig at en statlig majoritet i Telenor gjør selskapet mindre attraktivt for store og strategiske utenlandske partnere, som ikke er så glade i statlige eiere, sier Nilsen.

Høy risiko

– Man skal også være klar over risikoen her. I teleindustrien vil det bli krevd enorme investeringer fremover, og det vil både tapes og vinnes enorme beløp. Det hadde vært ønskelig om mer av denne risikoen ble lagt på private investorer, sier Nilsen.

Uprofesjonelle eiere

Oddvard Nilsen synes også det er bra at Regjeringen foreslår å gi fortrinn for både ansatte og småsparere.
Samferdselsminister Terje Moe Gustavsen sa fredag at det vil bli avsatt spesielle ”aksje-trancher” hvor småsparerne vil gis en slags forkjøpsrett, samtidig som de ansatte i Telenor vil få spesialtilbud om aksjekjøp.

– Men samtidig må man passe på at Telenor også får aktive og profesjonelle eiere inn i selskapet, og slike roller kan ikke småsparerne spille. Dette vanskeliggjør Regjeringen ved å gjøre Telenor mindre attraktivt for strategiske partnere, sier Nilsen.

Annonse