Arnt Sommerlund

Annonse


Ansatte liker ikke børs

Arnt Sommerlund– I utgangspunktet er vi ikke for børsnotering i det hele tatt. Men når det først er bestemt at Telenor skal børsnoteres, så er det viktig med et statlig eierskap, og en langsiktig industriell satsing, sier varamann Per Gunnar Salomonsen for de ansatte i Telenor-styret.

Får aksjeordning

Han og konserntillitsvalgt Svein Eivind Solheim hevder de har et avslappet forhold til børsnoteringen av Telenor. For de må uansett forholde seg til at Telenor børsnoteres, og at de ansatte vil få en aksjeordning. Holdningene blant medlemmene i El- og IT-forbundet til aksjekjøp er delte:
Noen vil ha – andre vil ikke.

Samferdselsdepartementet går inn for at de ansatte skal få det de kaller en garantert minstetildeling. Men det vil ikke bli gitt opsjoner til noen av de ansatte, verken ledere eller folk på gulvet, ved børsintroduksjonen.

Lik behandling

De ansattes representanter er fornøyd med at direktører vil bli behandlet på lik linje med fotfolket.

Annonse
– Vi er i utgangspunktet heller ikke glad i opsjoner, men vi ser at det er en diskusjon vi må ta blant de ansatte, sier Solheim til ITavisen.no, som ser for seg at det også kan komme opp en diskusjon om aksjerabatter til ansatte.

– Vår holdning er uansett klar, vi skal forhandle lønn – vi kan ikke leve av tilfeldigheter på børsen, sier Salomonsen.

Ønsket sterk stat

– Hvis ikke Samferdselsdepartementet hadde forslått en statlig eierandel på minst 51 prosent hadde magefølelsen ikke vært like god som den nå er. Men vårt syn er at Staten skal eie minst 67 prosent, eller to tredeler, av Telenor, sier Solheim.

– Med to tredeler eierandel kan Staten ta eierkontrollen helt og fullt, sier Salomonsen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse