Annonse


Waptjeneste fra Statistisk Sentralbyrå

Analytikere, fagøkonomer og andre som er avhengig av tidskritisk statistisk materiale har nå muligheten til å hente siste nytt fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) via wap.

Utvider tjenesten

Hver dag kl. 10:00 annonseres de siste frigivelsene, med tittel og ingress. En annen viktig tjeneste er muligheten til å selv kunne beregne prisveksten.

– I løpet av de neste ukene vil vi utvide tjenesten ytterligere. Vi ønsker å ta vare på økonomisk korttidsstatistikk, som konsumpris- og detaljomsettingsindeksen, og gjøre disse tilgjengelig på wap, sier Jan Bruusgaard, webleder i SSB.

Forbausende enkelt

SSB var forbauset over hvor enkelt det var å legge deler av internettjenesten sin til wap.

Annonse


– Det viste seg å være relativt enkelt og svært lite ressurskrevende. Vi startet på tirsdag i forrige uke og hadde tjenesten oppe på torsdag, sier Bruusgaard til wapland.no.

SMS egnet seg ikke

SSB vurderte også å gjennomføre en lignende tjeneste med tekstmeldinger, men innså etter hvert at wap var langt bedre egnet til formålet.

– Vi snakket om SMS, men droppet det fordi det ikke er plass til nok tekst i meldingene. Vi hadde behov for å sende større mengder informasjon, og da var wap et bedre valg, sier Bruusgaard.

Du kan wappe deg frem til dagens statistikk på wap.ssb.no

Annonse